Logo; Česká logistická asociace

Pozvánka na ELA – ECBL certifikaci

31. Červenec 2017  |  Publikováno v: Nezařazené

Dovolujeme si Vás pozvat na druhé kolo certifikačního řízení!
V letošním roce ECBL certifikace probíhá již dle nových ELA standardů, které byly harmonizovány s evropskými kvalifikačními rámci (EQF) a jsou iniciativou EU pro harmonizaci celoživotního vzdělávání.

Termín poslední certifikace v 2017

28. – 29. listopad

Cílem certifikačního řízení je umožnit zájemcům:

- získat evropský logistický certifikát udělovaný Evropskou certifikační radou pro logistiku (ECBL)
- potvrdit znalost metod řízení logistických procesů, odpovídajících jednotným evropským standardům
- rozvíjet své odborné kompetence
- zvýšit svoji kvalifikaci v rámci EQF a možnosti uplatnění na trhu práce v ČR i zahraničí

Certifikaci lze získat ve dvou kategoriích – po splnění kvalifikačních a odborných požadavků stanovených ECBL:

- EJlog – European Junior Logistician / Supervisory/Operational Management Level
- ESlog – European Senior Logistician / Senior Management Level

Obě kategorie se liší v požadavcích kladených na uchazeče, zejména z hlediska současného funkčního postavení, kvality a délky odborné praxe, úrovně a rozsahu teoretických a praktických znalostí.

Rádi zodpovíme Vaše další dotazy a těšíme se na setkání v září!

Více informací naleznete rovněž v sekci „Certifikace“

Ing. K. Slavík – Národní certifikační rada