Logo; Česká logistická asociace

Certifikace

Evropská logistická asociace (ELA) v zájmu zvýšení úrovně kvalifikace evropských logistických odborníků a jejich uplatnění na národní i evropské úrovni vytvořila systém standardů pro oblast řízení dodavatelských řetězců a logistických systémů a zároveň otevřela celoevropský program certifikace pro všechny pracovníky z logistické praxe, kteří těmto standardům vyhoví. Na evropské úrovni je program certifikace řízen Evropskou certifikační radou pro logistiku (ECBL), která je nezávislým orgánem složeným z členských zemí ELA a na národních úrovních je certifikace řízena národními certifikačními centry, která jsou metodicky řízena a zpětně prověřována z ECBL. Česká logistická asociace jako člen ELA získala  oprávnění k certifikaci v České republice a ustanovila národní certifikační radu (NCR), která ECBL certifikaci v ČR zajišťuje.

Pro přístup k dalším informacím použijte navigaci v horní liště.