Logo; Česká logistická asociace

Certifikační zkoušky

Nejbližší termíny certifikačních zkoušek pro rok 2018

1. termín:24. – 25. květen 2018

2. termín:18. – 19. září 2018

3. termín:27. – 28. listopad 2018

místem konání: Praha

Přihláška:
ECBL Přihláška 2018

 • Certifikát může získat občan České republiky, občan Evropské unie pracující v České republice nebo občan jiného státu s trvalým pobytem v České republice, který o certifikaci požádá, prokáže se odpovídající praxí, uspěje při certifikačním řízení a uhradí stanovený certifikační poplatek.
 • Certifikaci lze získat v jedné ze dvou základních kategorií:
  • EJlog – European Junior Logistician at the Supervisory/Operational Management level
  • ESlog – European Senior Logistician at the Senior Management level
  • Obě kategorie se liší v požadavcích kladených na uchazeče, zejména z hlediska současného funkčního postavení uchazeče, kvality a délky odborné praxe, úrovně a rozsahu teoretických a praktických znalostí.
 • Certifikační řízení se skládá z písemných testů, pro úroveň senior se navíc vyžaduje zpracování dvou esejí na stanovená témata.
 • Úroveň a rozsah znalostí a dovedností odpovídajících požadavkům certifikace jsou veřejně dostupné tak, aby každý uchazeč měl možnost se s nimi před podáním žádosti o certifikaci seznámit. Požadavky jsou uvedené zde
 • Způsob, jakým uchazeč potřebné znalosti a dovednosti získá, není specifikován a je ponechán zcela na jeho libovůli. V rámci certifikačního procesu nejsou organizovány žádné kurzy ani školení.
 • Uchazeči, který podmínkám certifikace vyhoví, vystaví certifikát ELA , Evropská Logistická Asociace se sídlem v Bruselu. Získaný certifikát má celoevropskou platnost.
 • Používaný titul: EJLog, ESLog, EMLog či cESLog – pro kandidáty z VŠ.
 • Poplatek za certifikační řízení, určený na úhradu nákladů spojených s certifikací, činí pro rok 2018 8.000,- Kč bez DPH pro kategorii EJlog a 12.000,- Kč bez DPH pro kategorii ESlog.
 • Podrobnější informace o certifikačním procesu, jeho podmínkách, průběhu a požadavků na znalosti a dovednosti získáte na sekretariátu České logistické asociace.

Další související dokumenty: