Logo; Česká logistická asociace

OSOBNOSTI

logo Den České logistiky

foto Václav CempírekVáclav Cempírek

Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. je český vysokoškolský profesor, dopravní a logistický expert, politik, v letech 2010–2013 poslanec Parlamentu ČR za Pardubický kraj a nestraník zvolený za TOP 09. V únoru 2015 byl zvolen prezidentem České logistické asociace.
Pan prezident přivítá účastníky Dne české logistiky v zahajovacím bloku a zároveň bude moderátorem 3. bloku Zaměstnanost, kvalifikace a odborná přípravenost.

foto Luděk Sosna

Luděk Sosna

Ing. Luděk Sosna, Ph.D. – ředitel Odboru strategie, zpracování sektorových dopravních koncepcí a politik, projekty PPP, logistika, projekty vědy a výzkumu, strategické resortní dokumenty – vedení zpracovatelského týmu pro Dopravní politiku ČR pro období 2014-2020 s výhledem do roku 2050 a Dopravní sektorové strategie, 2.fáze, řízení projektové a majetkoprávní přípravy. Externí člen Rady instituce CDV, člen výboru SFDI, externí člen Ústavu dopravních systémů – ČVUT fakulta dopravní.
Pan ředitel se  představí v rámci prvního bloku s příspěvkem Strategie rozvoje dopravní infrastruktury v ČR.

foto Bednárik IvanIvan Bednárik

Předseda představenstva ČD Cargo, a. s.
(člen od 1. 11. 2014, předseda od 3. 11. 2014)
Ivan Bednárik vystudoval Gymnázium ve Zlatých Moravcích. Dále studoval NSW business College, Sydney, Austrálie. Od roku 1995 působil v manažerských pozicích několika společností, které se zabývají obchodem a spedicí, naposledy jako člen představenstva a obchodní ředitel Express Group, a.s. V listopadu roku 2014 byl zvolen členem představenstva ve společnosti ČD Cargo, a.s., na jehož úvodním zasedání byl zvolen zároveň předsedou.
Pan Bednárik se zúčastní panelové diskuze na konci prního bloku programu.

foto Fidrmuc Jaroslav

Jaroslav Fidrmuc

Mgr. Jaroslav Fidrmuc, náměstek ministra školství pro vzdělávání, MŠMT ČR je členem KDU-ČSL a ředitelem Cyrilometodějského gymnázia a MŠ v Prostějově. Narodil se 26.4. 1958 v Hořicích v Podkrkonoší v rodině vysokoškolského učitele. Po studiu na gymnáziu vystudoval Pedagogickou fakultu v Hradci Králové, obor matematika – fyzika pro ZŠ a SŠ. Po  základní vojenské službě nastoupil jako učitel matematiky a fyziky na Základní školu v Plumlově. Od roku 1992 pracuje jako učitel na Cyrilometodějském gymnáziu v Prostějově, od roku 1994 jako zástupce ředitele a od roku 1997 jako ředitel školy.
Pan Fidrmuc vystoupí ve třetím bloku programu s příspěvkem „Strategie vzdělávání pro logistické obory“.

foto Jechoux Laurent

Laurent Jechoux

vystudoval European Business School v Paříži, jako Master 2 International Affairs. Absolvoval studijní výměnný program ve Spojených státech a ve Španělsku v roce 2007. V akademickém roce 2002 – 2003, studoval na francouzském gymnázium v Praze. Mluví francouzsky, česky, anglicky a španělsky. Laurent Jechoux je členem oddělení průmyslových nemovitostí v Praze. Nastoupil do společnosti C&W v roce 2010 a je zodpovědný za český průmyslový trh. Díky jazykovým znalostem se Laurent zabývá především francouzsky mluvícími klienty.
Pan Jechoux se zúčastní panelové diskuze na konci prního bloku programu.

foto Němec Ladislav

Ladislav Němec

V roce 1999 vystudoval obor Dopravní management, marketing, logistika na Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity Pardubice. Od té doby pracuje na ministerstvu dopravy. Nejprve jako referent, později vedoucí oddělení nákladní dopravy, zástupce ředitele odboru silniční dopravy a od roku 2005 jako ředitel odboru silniční dopravy. Nyní jako náměstek ministra má na starosti Sekci dopravní, pod níž spadají odbory silniční dopravy, drah, železniční a kombinované dopravy, veřejné dopravy a plavby.
Pan Němec jménem Ministerstva dopravy ČR přivítá účastníky při zahájení programu.

foto Tomáš Martoch

Tomáš Martoch

Ing. Tomáš Martoch, Senior Manager Business Development, GS1 Czech Republic, Národní koordinátor Česko-Slovenské ECR Iniciativy. Je odpovědný za další rozvoj využívání Systému GS1 v nových sektorech. V období let 2008 – 2013 působil na pozici ředitele dceřiné společnosti GS1Servis.cz. Začátkem roku 2011 byl jmenován národním koordinátorem aktivit sdružení Česko-Slovenské iniciativy ECR, v které jsou zastoupeni nejvýznamnější dodavatelé v sektoru rychloobrátkového zboží, maloobchodních řetězců a poskytovatelů služeb. V současné době odpovídá rovněž za přípravu národní platformy evropské Supply Chain Iniciativy. Má bohaté zkušenosti v oblasti ICT z více než 20-ti leté kariéry v manažerských pozicích společností Český Telecom/Telefónica O2, Software602 a EDITEL CZ. Před nástupem do GS1Servis.cz působil ve společnosti Deloitte Central Europe na pozici ředitele konzultačních služeb s odpovědností za sektor telekomunikací, médií a technologií v regionu střední a východní Evropy (16 zemí). V letech 2004 – 2008 se podílel jako člen a následně i president poroty LOG IN na vyhlašování největších inovací v sektoru logistiky a Supply chain. V rámci působení ve společnosti Deloitte byl v letech 2001 – 2008 odpovědný za přípravu a koordinaci soutěže CEE Fast50 – ocenění nejrychleji rostoucích technologických společností v regionu střední Evropy.
Pan inženýr vystoupí s příspěvkem Dodavatelský logistický řetězec a globální standardy GS1 ve druhém bloku programu.

foto Daniel Lopour

Daniel Lopour

Ing. Daniel Lopour, Market Development Officer, European GNSS Agency – je zkušený projektový manažer se specializací na oblast dopravy a telekomunikací. Svou profesionální kariéru po skončení studia na pražském ČVUT zahájil ve společnosti Henkel Czech Republic na pozici projektového manažera.  V roce 2005 nastoupil do neziskové organizace GS1, která poskytuje masově užívané identifikační komunikační standardy pro retail a segment FMCG, jako projektový manažer pro RFID. V září 2012 přijal nabídku European GNSS Agency na pozici Market Development Officer, kde má na starosti hned několik výzkumných projektů a současně řídí aktivity spojené s tržními inovacemi v segmentu železniční dopravy a logistiky.
Pan Lopour vystoupí s příspěvkem Přínos E-GNSS pro inovace v logistice ve druhém bloku programu.

foto Jaroslava Kaizra

Jaroslav Kaizr

Jaroslav Kaizr pracuje v CTP jako obchodní ředitel od května 2014. V roce 2003 získal magisterský titul na VŠE Praha, Fakultě Financí a účetnictví, a ve stejném roce se stal členem týmu průmyslových nemovitostí pražské pobočky Cushman & Wakefield (C&W), mezinárodní poradenské společnosti v oblasti nemovitostí. V roce 2009 dokončil magisterská studia na Sheffield Hallam University, Fakultě investic a řízení nemovitostí. V roce 2010 se Jaroslav Kaizr stal členem Královského institutu diplomovaných znalců (MRICS), a od roku 2013 je také členem představenstva RICS v České republice. V roce 2009 se stal partnerem ve společnosti C&W odpovědným za vedení týmů pronájmu průmyslových ploch v České republice a na Slovensku.
Pan ředitel přivítá účastníky v rámci zahajovacího bloku.

foto Lenka Kaucká

Lenka Kaucká

Mgr. Lenka Kaucká, ředitelka odboru podpory projektů, Ministerstvo práce a sociálních věcí. Vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy. Nejprve obor historie se zaměřením na mezinárodní vztahy, dále pak personální řízení se specializací na vzdělávání dospělých. Svou praxi zahájila v pojišťovně Generali, kde se věnovala optimalizaci interních procesů. Absolvovala několik odborných stáží u mezinárodních firem se zaměřením na rozvoj lidských zdrojů. Zároveň absolvovala stáž v Evropském parlamentu. Je nositelkou certifikátu projektového řízení dle metodiky PRINCE2®. Od roku 2010 působí ve veřejné správě, kde se zabývá problematikou strukturálních fondů a řízením projektů. V roce 2012 začala pracovat jako projektová manažerka v příspěvkové organizaci Ministerstva práce a sociálních věcí, ve Fondu dalšího vzdělávání. Vedla systémové projekty na podporu dalšího profesního vzdělávání a zvyšování uplatnitelnosti skupin znevýhodněných na trhu práce. V roce 2014 byla pověřena řízením Fondu dalšího vzdělávání, přičemž hlavní pozornost soustředila na zavádění prvků řízení kvality dalšího vzdělávání. V listopadu 2014 byla na Ministerstvu práce a sociálních věcí jmenována do čela odboru podpory projektů Evropského sociálního fondu, jehož hlavní činností je poskytovat poradenství a metodickou podporu žadatelům o dotace v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, respektive navazujícího Operačního programu Zaměstnanost.
Paní Kaucká vystoupí na konci třetího bloku programu.

foto Sklenář TomášTomáš Sklenář

Pan Ing. Tomáš Sklenář je absolventem ČVUT Praha, Fakulty stavební.
Na pozici ředitele odboru územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj České republiky pracuje již od roku 1.2.2001.
Pan ředitel vystoupí v prvním bloku programu s příspěvkem „Strategie rozvoje území a integrace průmyslových a logistických parků“.


foto Sose Edin

Edin Sose

vystudoval Fakultu civilního inženýrství na univerzitě v Sarajevu.  Dlouhá léta působil ve Švédsku, kde vybudoval velkou obchodní společnost zaměřenou na HORECA sektor.
V roce 2009 nastoupil na post obchodního ředitele skupiny CS Cargo. V současnosti je obchodním ředitelem nadnárodní dopravní skupiny AWT, kde řídí obchodní solutions team pro železnici a železniční spedici.
Pan ředitel se zúčastní panelové diskuze na konci prního bloku programu.

foto Vladimíra ŠtrynclováVladimíra Štrynclová

PaedDr. Vladimíra Štrynclová, od 1980 nepřetržitě na SOŠ logistické a SOU Dalovice  -  učitelka, zástupkyně, od 1998 ředitelka školy. 10 let činnost jako OSVČ- obchod Unisort.  1998-2002 externí spolupracovník Národního ústavu odborného vzdělávání při tvorbě rámcových vzdělávacího programu Logistické a finanční služby. Od roku 2002 zpracovatelka  a hlavní projektová manažerka úspěšných projektů z ESF: Comenius – mezinárodní projekt Srovnání různých vzdělávacích systémů, Zavádění modulárního systému v logistické škole, Aprolog- další vzdělávání v logistické škole včetně autorizací, Logistická celoživotní akademie-rozšíření nabídky dalšího vzdělávání, 8 ročníků projektu Leonardo (Erasmus) odborné stáže v zahraniční firmě. Ocenění Pamětní list hejtmana Karlovarského kraje za dlouholetou vynikající a záslužnou výchovnou a vzdělávací práci s mládeží.
Paní ředitelka představí v rámci třetího bloku příklad dobré praxe v středoškolské přípravě budoucích pracovníků v logistice.

foto Pavel ŠevčíkPavel Ševčík

Ing. Pavel Ševčík je od 1. 3. 2012 technickým ředitelem Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR, kde zároveň zastává funkci viceprezidenta svazu. Od roku 1997 do roku 2011 byl ředitelem stavební společnosti Bytostav Poruba a. s. Do společnosti nastoupil v roce 1983 jako asistent mistra, později pracoval na nejvyšších manažerských pozicích.
Pan ředitel se  představí s příspěvkem „Infrastruktura v silniční dopravě“ v rámci prvního bloku odborného programu.

foto Vybíhal Jiří

Jiří Vybíhal

Ing. Jiří Vybíhal, ředitel společnosti JIPOCAR, absolvoval Vysokou školu zemědělskou v Brně. V letech 1991-95 působil jako celní deklarant/logistik v jihlavské pobočce firmy TCHIBO Praha, v letech 1995-1999 pracoval jako vedoucí oddělení finance-clo jihlavské části firmy Weindel Logistik Service ČR. Od září 1999 pracuje ve firmě Jipocar, kde nastoupil na pozici ředitele logistiky. Od roku 2006 vykonává post provozního ředitele. V roce 2009 za svou činnost obdržel GRYF Supply Chain Award pro logistickou osobnost roku 2009.
Pan ředitel se zúčastní panelové diskuze na konci třetího bloku programu.

foto Willert Aleš

Aleš Willert

generální ředitel C.S. CARGO pracuje v oboru dopravy a logistiky prakticky po celou svou kariéru. Své zkušenosti získával mj. jako provozní ředitel logistické společnosti ESA, s. r. o. (2006-2009), kde kromě provozního řízení firmy odpovídal i za klíčová jednání s dodavateli, realizaci investic nebo implementaci nových projektů. V minulosti také v pozici ředitele a předsedy představenstva řídil firmu Milktrans, a. s., přední českou dopravní společnost zabývající se přepravou rychloobrátkového zboží. Aleš Willert vystudoval provozně-ekonomickou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, mluví německy a anglicky a mezi jeho hobby patří zejména aktivní sport, cestování a výpočetní technika.
Pan ředitel se zúčastní panelové diskuze na konci prvního bloku programu.