Logo; Česká logistická asociace

Partnerský ceník

logo Den České logistiky

Smluvní ceník pro partnery

Celá akce má charakter osvětový a edukativní s tím, že s ohledem na součinnost významných státních a státem bezprostředně řízených společností nabízí unikátní prostor pro navázání účinného dialogu mezi tvůrci strategie české logistiky, uživateli logistické infrastruktury a poskytovateli logistických služeb. Současně je cílem vytvořit novou výstavní platformu pro odborné svazy a komerční společnosti.
Nedílnou součástí Dne české logistiky bude i komplexní doprovodný program. „Open space“ koncept celé akce nabídne možnost zbudovat na ploše kolem auditoria, ve kterém bude probíhat odborný program, prostor pro expozice jednotlivých partnerů.
Partnerská účast Dne české logistiky je pro letošní ročník nabízena v několika úrovních:

1.    Partner I.
-    Uvedení loga partnera na webových stránkách akce
-    Prezentace loga v průběhu akce
-    Prostor pro expozici o velikosti 3 x 3 m
CENA: 30.000,- Kč + DPH

2.    Partner II.

-    Uvedení loga partnera na webových stránkách akce
-    Prezentace loga v průběhu akce
-    Prostor pro expozici o velikosti 5 x 4 m
CENA: 44.000,- Kč + DPH

3.    Partner III.
-    Uvedení loga partnera na webových stránkách akce
-    Prezentace loga v průběhu akce
-    Prostor pro expozici o velikosti 6 x 5 m
CENA: 55.000,- Kč + DPH

Ceník ke stažení zde>>