Logo; Česká logistická asociace

Partnerský ceník

logo DČL

Smluvní ceník pro partnery

Jedná se o projekt logistického veletrhu pořádaného v prostorách moderního skladu v rámci CTParku Prague North doplněného o diskusní platformu určenou pro širokou odbornou veřejnost – vrcholové představitele společností poskytující profesionální logistické služby, výrobních a obchodních firem, zástupce odborných škol a universit a odborníky z jednotlivých článků logistického řetězce. Den české logistiky nabízí příležitost představit formou individuální expozice výrobky a služby a k tomu mít k dispozici důstojný prostor pro prezentaci v rámci celodenního programu celé akce.

Nedílnou součástí Dne české logistiky bude i kompletní doprovodný program. „Open space“ koncept celé akce nabídne možnost zbudovat na ploše kolem auditoria, ve kterém bude probíhat odborný program, prostor pro expozice jednotlivých partnerů.

Partnerská účast Dne české logistiky je pro letošní ročník nabízena v několika úrovních:

Partner I.
- Uvedení loga partnera v rámci internetové prezentace Dne české logistiky
- Prezentace loga v průběhu akce
- Prostor pro expozici o velikosti 6 x 5 m

CENA: 55.000,- Kč + DPH

Partner II.
- Uvedení loga partnera v rámci internetové prezentace Dne české logistiky
- Prezentace loga v průběhu akce
- Prostor pro expozici o velikosti 5 x 4 m

CENA: 44.000,- Kč + DPH

Partner III.
- Uvedení loga partnera v rámci internetové prezentace Dne české logistiky
- Prezentace loga v průběhu akce
- Prostor pro expozici o velikosti 3 x 3 m

CENA: 33.000,- Kč + DPH