Logo; Česká logistická asociace

Reference

logo DČL

Na akci mne zaujala její velmi dobrá organizovanost i pozvaní hosté. Bohužel jsem musel odjet dříve a stihl jsem pouze úvod a panelovou diskuzi, takže ke zbytku se nemohu vyjadřovat. Nicméně to co jsem stihl, mne zaujalo a určitě rozšířilo mé vnímání logistiky.

Roman Skala, BOHEMIA SEKT, s.r.o.

Den české logistiky je pro mě příležitost k neformálním schůzkám, které bývají základem budoucích obchodních kontaktů. Akce se účastním opakovaně a považuji ji za velmi užitečný prostor pro setkávání manažerů  výrobních, obchodních a logistických společností.

Jiří Hruška, TART, s.r.o.

Sdružení GS1 Czech Republic se Dne české logistiky zúčastnilo již potřetí. Velmi vítáme možnost tzv. aktivní prezentace, kdy, na rozdíl od běžné přednášky, se účastníci konference shromáždí u stánku. Ve vymezeném čase je možné hosty seznámit s tématy, která by v rámci běžného přednáškového programu mohla být méně zapamatovatelná. Letos jsme takto odborné publikum informovali o globální datové synchronizaci – řešení pro sdílení kmenových produktových dat mezi výrobci a maloobchodníky.

Mikuláš Černý, GS1 Czech Republic

Dne české logistiky jsme se jako partneři účastnili poprvé a musím říci, že jsem velmi příjemně překvapen. Je zde příjemné prostředí a atraktivní vystavovatelé. Od návštěvníků zde máme také pozitivní zpětnou vazbu, která je pro nás velmi důležitá vzhledem k tomu, že se začínáme orientovat na domovský trh. A zde mezi účastníky je určitě několik zajímavých firem, které by se mohly stát našimi klienty.

Ondřej Svoboda, Openmatics s.r.o.

Akce je velmi dobře zorganizovaná. Největší přínos akce spatřujeme v možnosti prezentace našich produktů širší logistické veřejnosti v České republice, vzhledem k tomu, že jsme se doposud orientovali spíše na zahraniční trh, ale nyní bychom se rádi zaměřili také na Českou republiku.

Robert Soják, EasyCargo

Na Dnu české logistiky jsme byli velmi spokojeni. Líbilo se nám, že se zde setkává mnoho zajímavých firem z oboru logistiky a že jsme mohli představit náš produkt SHERLOG v trochu jiném světle také jako produkt vhodný pro partnery ze segmentu logistiky.

Lenka Zelinková, SECAR BOHEMIA a.s.

Partnery na Dni logistiky jsme již po několikáté a rádi se sem vždy vracíme. Přínos vidíme spíše z dlouhodobého hlediska a vítáme možnost setkávat se se zákazníky na obdobných akcích.

Václav Štefl, Peugeot Domanský

Myslím si, že akce je velmi pěkně zorganizovaná.  Oceňujeme zejména atraktivní program a setkání se zajímavými partnery.

Jure Blaževič, IBG, s.r.o.

Byla to velmi zdařilá akce. Velký dík patří především organizátorům.

PaedDr. Ivan Vítek, AWT Čechofracht a.s

Ráda jsem byla účastníkem skvěle připravené akce, plně splnila má očekávání a už se těším na další podobné příležitosti.

Šárka Pěkná,  NZ Global s.r.o.