Logo; Česká logistická asociace

DČL 2018

DČL 2018

O nedávno uplynulém ročníku „Den české logistiky“ lze hovořit pouze v superlativech.

Místem konání se stal prostor Muzea Škoda Auto v Mladé Boleslavi. Auditorium pro přednášky i přilehlé výstavní plochy byly zcela zaplněny návštěvníky této akce, jejichž počet letos sahal ke čtyřem stům.

Záštitu nad akcí převzal ministr dopravy Ing. Dan Ťok.

Celým dnem provázel skvělý a pro logistiku zapálený moderátor Vlasta Korec.

Uvítací řečí a několika slovy o tradici výroby automobilů v Čechách, vývoji oboru logistiky a historii koncernu Škoda Auto, uvedl program pan Václav Cempírek, prezident České logistické asociace. Ve své řeči poděkoval společnosti Škoda Auto za velkorysou nabídku možnosti konání konference v těchto prostorách.

Po jeho slovech následovala video zdravice Paola Bisogniho, prezidenta Evropské logické asociace.

Poté vystoupil s přivítáním a přednáškou o Udržitelnosti logistiky (tématu celé logistické konference) pan Jiří Cee, vedoucí logistiky Škoda Auto.

Na jeho slova navázal prezentací „Zelená logistika“ Petr Ungerman, koordinátor logistické strategie a inovací značky Škoda Auto.

Dalším ze speakerů byl Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu České republiky, který zmínil slabiny českého průmyslu a především problém nedostatku kvalifikovaných lidí, zaostalou infrastrukturu, ale  i chybějící systém duálního vzdělávání, ke kterému by bylo dobré se vrátit.

Pan Milan Ludvík, výkonný ředitel ZETES Czech Republic představil systém pro včasné plnění objednávek a prevenci narušení výroby prezentací Viditelnost a sledovatelnost dodavatelského řetězce.

První část dopoledního bloku uzavřel tématem o rozvoji elektromobility Ivo Hykyš, Head of e-charging/e-mobility společnosti Siemens ČR.

Dopolední část pokračovala panelovou diskuzí pod taktovkou pana Miroslava Rumlera na téma: Logistika 4.0: Vize nebo realita? Pozvání přijali speakeři: Daniel Priban, TimoCOM; Jan Polter, Dachser Česká republika; Vojtěch Hromíř, Česmad Bohemia; Andrej Bednár, manažer týmu digitální továrny Škoda Auto; Jaroslav Ille, oddělení metodiky celního řízení GŘC ČR.

Předání certifikátů ECBL České logistické asociace

Kamil Slavík, předseda NCR, předal po uzavření panelové diskuze pětici úspěšně certifikovaných pracovníků Škoda Auto, certifikáty evropských logistiků – ECBL.

Exkurze

Po obědovém rautu Zátiší Group následovala do posledního místa obsazená exkurze do výrobních závodů Škoda Auto s vysoce odborným výkladem a ukázkami, která byla exkluzivně připravena pro účastníky této konference.

Den české logistiky, České logistické asociace, v profesionálním provedení organizátora Reliant Group a díky podpoře, zájmu a účasti všech do logistiky zainteresovaných partnerů a návštěvníků, nastavil v letošním roce laťku velmi vysoko.

Pro více informací navštivte webové stránky organizátora >>