Logo; Česká logistická asociace

Log.projekt roku

Česká logistická asociace o.s. (ČLA), člen Evropské logistické asociace, vyhlašuje v souladu s podmínkami tradiční celoevropské soutěže o evropský logistický projekt roku další ročník národního kola této prestižní soutěže pod názvem „Logistický projekt roku 2018″.

Přihlásit je možné projekty, které:
• Jsou v současné době implementovány minimálně z 80%
• Představují inovativní řešení se zřejmými přínosy pro jednu či více zúčastněných stran
• Nabízejí možnost přenosu získaného know-how na další subjekty

Projekty, které se umístí v národní soutěži na prvních třech místech, budou v případě zájmu předkladatelů následně nominovány Českou logistickou asociací do evropského kola European Gold Medal in Logistics and Supply Chain tak, jak je tomu v případě vítěze loňského kola, firmy ŠKODA AUTO a.s.

Více informací o podmínkách této soutěže se dočtete v přiložené kompletní zprávě.

Termín pro podání projektů národního kola je stanoven do 30. 09. 2018.

Těšíme se na návrhy Vašich projektů.

Více na:
Logistický projetk roku 2018

Přihláška