Logo; Česká logistická asociace

2017: ŠKODA AUTO

Vítězem soutěže Logistický projekt roku 2017 je
Automatický sklad drobných dílů společnosti ŠKODA AUTO

Cenu pro vítěze soutěže Logistický projekt roku ČLA, která je národním kolem evropské soutěže ELA Award, si v letošním roce odnesla společnost ŠKODA Auto s projektem Automatický sklad drobných dílů v Kvasinách. Jedná se o projekt z oblasti automatizace a robotizace logistických procesů, do které Logistika ŠKODA AUTO investuje již řadu let nemalé finanční prostředky i významný lidský potenciál. Slavnostní předání ceny proběhlo v rámci slavnostního večera VIP Logistic Rendezvous 12. ročníku mezinárodní logistické konference SpeedCHAIN 2017 v pražském Břevnovském klášteře 1. listopadu tohoto roku.
Další nárůst objemů výroby automobilky znamenal i růst potřeby skladových prostor a Logistika ŠKODA AUTO se proto rozhodla pro výstavbu nového automatizovaného skladu v Kvasinách, jehož jedinečnost spočívá ve stupni automatizace. Disponuje automatickým příjmem a výdejem materiálu pomocí robotů a kamer, zdvižnými plošinami a posunovači. Robot překládá boxy z dopravníku do vozíku zcela sám a to bez zásahu člověka. Řídicí systém řídí samočinně skladování a odvolávání materiálu na jednotlivé provozy. Rovněž díky samočinnému vážení hmotnosti materiálu na vstupu i výstupu dochází k automatické inventarizaci zásob.

Podle vedení Logistiky ŠKODA AUTO tlak na automatizaci logistických procesů vychází nejenom z ceny lidské práce, ale v současnosti také z nedostatku lidských zdrojů. Automatizace a robotizace přitom v podmínkách moderní výroby postupují spolu s vývojem nových technologií a jsou nedílnou součástí logistické strategie. Mezi takové technologie patří například automatické sklady drobných dílů, které umožňují rychlé, flexibilní a spolehlivé skladování materiálu s vysokou komplexitou. Technologie automatických skladů přináší zvýšení produktivity, bezpečnosti práce, lepší využití stávajících ploch a tím uvolňuje plochy ve stávajících skladech pro další logistické činnosti.