Logo; Česká logistická asociace

O nás

Česká logistická asociace z.s. (dále jen ČLA) byla založena v roce 1993 jako nezisková, zájmová společenská organizace zaměřená na problematiku logistiky a její aplikace v hospodářské praxi. V roce 2001 se ČLA stala řádným členem Evropské logistické asociace (ELA) se sídlem v Bruselu a v roce 2004 členem Evropské certifikační rady pro logistiku (ECBL) a tím i národním certifikačním orgánem manažerů – specialistů v oblasti logistiky.

Hlavním posláním ČLA je zajišťovat svým členům odbornou pomoc při řešení logistických problémů, být platformou pro vzájemnou komunikaci s odborníky z oblastí mimo logistiku, šířit informace o logistice a spolupracovat s logistickými asociacemi a obdobnými organizacemi v České republice a zahraničí.

Činnost ČLA se řídí stanovami. Členy ČLA mohou být právnické i fyzické činné v oblasti logistiky. Řídícím a výkonným orgánem ČLA je prezídium, které je volené konferencí členů na období pěti let. Současné složení prezidia je uvedeno zde. Hlavním kontaktním místem ČLA je její sekretariát.