Logo; Česká logistická asociace

rok 2012

Diskusní fórum Strategie logistiky do budoucnosti

Česká logistická asociace uspořádala společně s Logistikou značky ŠKODA AUTO  dne 22. 02. 2012 diskusní fórum na téma „Strategie logistiky do budoucnosti“. Celý pracovní den v příjemném prostředí Vzdělávacího centra Na Karmeli, začal Konferencí členů ČLA, kterého se zúčastnilo 30 členů. Po skončení Konference následovala druhá část programu – diskusní fórum, které bylo zahájeno v 09:30 hod. a zúčastnilo se ho 62 odborníků – manažerů, v mnoha případech těch nejvyšších, předních českých logistických firem, důležitých spedic a klíčových dodavatelů ŠKODA AUTO. Dva reprezentanti byli pozváni i ze Slovenska.

Diskusní fórum zahájil Ing. Kamil Slavík, vicepresident ČLA. Ve svém krátkém vystoupení poděkoval ŠKODA AUTO za možnost uspořádat konferenci na půdě Vysoké školy ŠKODA AUTO. Pak následovalo krátké přivítání účastníků ústy vedoucího Logistiky značky ŠKODA AUTO Ing. Jiřího Cee, ten rovněž uvedl hlavní odborné téma, kterým byla „Strategie logistiky ŠKODA AUTO do budoucnosti“. Druhým nosným tématem prvního bloku bylo přestavení VW Slovakia. Ve svém vystoupení se Ing. Igor Repik, z vedení logistiky, zaměřil na školící centra logistiky. Představené školící a tréninkové středisko ve VW Slovakia, provozované společně s firmou DHL, je skutečně na vysoké úrovni.

Po krátké přestávce pokračoval program 2. blokem. Na jeho začátku došlo ke slavnostnímu ceremoniálu – předání certifikátů „Evropského logistika“. Certfikaci dle evropských standardů začala ČLA v loňském roce a v tento den předala dalším 5. úspěšným absolventům jejich certifikáty. Pak pokračovalo diskusní fórum ve svém programu, ve kterém vystoupili za firmy DHL Ing. Jiří šťastný, ČD Cargo Ing. Pavel Špráchal, Schenker Ing. Tomáš Holomoucký, AWT Čechofracht Edin Sose a Still ČR Ing. Karel Šprojcar. Jejich příspěvky byly zajímavým pohledem do budoucnosti tak, jak si jednotlivé firmy nastavují své strategické plány.

V diskusi pak zazněly zajímavé dotazy, především ke strategii logistiky ŠKODA AUTO, na něž fundovaně odpovídal Ing. Jiří Cee. Tato odborná konference byla velmi prospěšná pro sblížení strategií logistiky do budoucnosti klíčových logistických partnerů ŠKODA AUTO. Pouze touto společnou cestou se můžeme vypořádat s velkými společnými úkoly, které před nás postavila Růstová strategii ŠKODA AUTO do roku 2018.

Po malém občerstvení byla pro účastníky ještě připravena exkurze v hlavních provozech závodu Výroby agregátu a v CKD Centru. Účastníci akci velmi pozitivně hodnotili a shodli se na tom, že by bylo určitě prospěšné, ji po čase zopakovat.

Zde je možné prohlédnout si jednotlivé diskusní příspěvky:

VW SK Repik

Still Šprojcar

Schenker Holomoucký

DHL Šťastný

ČD Cargo Špráchal

CLA Slavík

AWT Sose