Logo; Česká logistická asociace

rok 2013

ČLA pracovala a slavila v Nošovicích

Česká logistická asociace pořádá každoročně výroční konferenci členů, kde prezídium svým členům pravidelně skládá účty za rok minulý a představuje své strategické plány a nosné pilíře činnosti asociace v roce nadcházejícím. Tak tomu bylo i na letošní výroční konferenci, která navíc tradičně propojila vlastní formální část programu i s prohlídkou zajímavého logistického provozu. Zatímco v loňském roce byla součástí výroční konference mladoboleslavská Škoda, letos padla volba na nošovický výrobní závod společnosti Hyundai Motors.

Dopolední program byl věnován standardní pracovní agendě ČLA. Tou byla Zpráva o hospodaření ČLA v roce 2012 a výsledky jednotlivých aktivit asociace. Tentokrát bylo skutečně co prezentovat, protože portfolio aktivit ČLA bylo v loňském roce velmi široké:

V průběhu roku 2012 bylo v rámci projektu „Evropský logistik“ financovaného z prostředků ESF celkem 7 kurzů a seminářů, při kterých bylo celkem proškoleno na 200 účastníků z jednotlivých zapojených členských organizací. Kompletní výsledky realizace tohoto projektu prezentovala v rámci konference ing. Martina Gregarová, tajemnice asociace a manažerka projektu „Evropský logistik“. V souvislosti s členstvím ČLA v evropské logistické asociaci byly v roce 2012 realizovány hned dvě významné aktivity. Tou první bylo vyhlášení národního kola Logistického projektu roku, tou druhou celkem 3 termíny zkoušek na získání titulu JLog a SLog pod akreditací ELA. O výsledcích všech kol zkoušek v dopolední části programu informoval účastníky konference předseda národní certifikační rady ECBL ing. Kamil Slavík. Součástí této části programu bylo i předání certifikátů ECBL čtyřem úspěšným absolventům letošního prvního kola zkoušek, které proběhlo na sklonku března.

Součástí programu bylo i seznámení účastníků konference s plánem aktivit pro rok 2013. Jak sdělila tajemnice ČLA, mezi hlavní priority tohoto roku patří úspěšné završení tříletého projektu vzdělávání z prostředků ESF, pokračování úspěšně nastoleného trendu certifikací logistických profesionálů v rámci ECBL pod akreditací Evropské logistické asociace a organizace národního kola soutěže o logistický projekt roku 2013. Vzhledem k tomu, že projekt „Evropský logistik“ v závěru letošního roku skončí, připravuje ČLA koncepci nedotovaného logistického vzdělávání pro své členy. Jednotlivé moduly budou zpracovány na základě zkušeností získaných v průběhu tříletého projektu financovaného z prostředků ESF a při jejich realizaci budou využity benefity získané v rámci tohoto projektu, jako např. e-learningová technologie, struktura studijních materiálů a další. Už během letošního podzimu si tak všichni členové budou moci pro své zaměstnance vybírat k účasti široké spektrum otevřených specializovaných seminářů z oblasti komunikace, legislativy, obchodních dovedností, provozní logistiky a další. V rámci dopolední části programu vystoupili dále kromě prezidenta ČLA ing. Františka Kyncla Ph.D. i významní hosté – Petr Kašík, ředitel Svazu dopravy ČR, ing. František Komora, prezident ZSL SR a prof. Ivan Gros.

Odpolední část programu tvořila exkurze do jednotlivých provozů výrobního závodu společnosti Hyundai Motors; K vidění tak byla celá řada pracovišť napříč celým závodem – od lisovny přes svařovnu až po finální montáž celkem pěti modelů rozsáhlé řady automobilů této jihokorejské automobilky.

Společenský význam celé konference akcentovala odpolední návštěva nošovického pivovaru Radegast, kam byli všichni účastníci výroční konference a další hosté pozváni na slavnostní večeři doplněnou o exkurzi věnovanou výrobě piva v tomto tradičním pivovaru. Večeře byla symbolickým vyvrcholením dosavadního fungování České logistické asociace a oslavou jejích pomyslných dvacátých narozenin. Od roku 1993 aktivně přispívá k utváření českého logistického trhu a jeho vazby na logistiku evropskou i globální. Nezbývá, než ČLA popřát mnoho dalších úspěšných let, aktivní členskou základnu a nevysýchající pramen inspirace do její další činnosti.

Mezinárodní veletrh Transport Logistics 2013

Mezinárodní veletrh Transport Logistics 2013 se v Mnichově se uskutečnil ve dnech 4. -7.6.2013  a Česká logistická asociace zde měla opět svoji expozici v rámci tzv. „české uličky“.


Podzim ve znamení České pošty

ČLA uskutečnila Seminář spojený s exkurzí do sběrného přepravního uzlu (SPU) České pošty, s. p., Praha-Malešice

Termín konání:                  22.10.2013 od 13,00 do 16,15

Místo konání:                      Česká pošta, a.s., sběrní přepravní uzel (SPU), Sazečská 98/7, Praha 10

Program:

  • Blok 1 – 13,10.-14,10 vystoupení a prezentace

1.Česká logistická asociace,

-úvodní slovo

-organizační záležitosti k akci v Malešicích

-ohlédnutí se za činností ČLA a připravované akce

2.Česká pošta, s. p.,

-prezentace logistiky ČP, topologie

-prezentace služeb a technického vybavení SPU Praha-Malešice

-další záměry ČP

3. Siemens Praha,

-prezentace Siemens se zaměřením na moderní technologická řešení pro pošty v Evropě

-prezentace připravovaného řešení pro Českou poštu

14,10-14,30 - občerstvení před odchodem na prohlídku areálu

  • Blok 2 – 14,40-15,40 prohlídka objektu ČP SPU Malešice s výkladem zástupce ČP
  • Blok 3 – 15,40-16,15

-návrat do prezentační místnosti

-dotazy a odpovědi