Logo; Česká logistická asociace

rok 2017

Exkurze ČLA

6. 9. 2017 proběhla naše tradiční podzimní akce. Tentokrát jsme s našimi členy navštívili provoz automobilky TPCA Kolín.

Pod vedením zkušených průvodců jsme prošli jak provoz výroby trojčat Toyota AYGO, Peugeot 108, Citroën C1, tak i oddělení interní logistiky závodu.

Automobilka TPCA (Toyota Peugeot Citroën Automobile) je společným podnikem japonské firmy Toyota Motor Corporation (TMC) a francouzské PSA Groupe. Městské vozy Toyota Aygo, Peugeot 108 a Citroën C1 se v ČR začaly montovat v únoru 2005. Výstavba závodu TPCA stála celkem dvacet miliard korun. V současné době se na výrobě vozů, vyznačujících se spolehlivostí a nízkou spotřebou, podílí 3 000 zaměstnanců.

Dva pracovní týmy ve dvou směnách vyrobí denně 1000 vozů. Ročně potom 300 000 vozů v drtivé většině určených pro zahraniční trhy.

Vozy se vyznačují vysokým podílem recyklovatelných dílů, malou váhou a tím i nízkou spotřebou, hospodárnými motory a výkonnými katalyzátory.

Zelená továrna:

Provoz v TPCA patří v rámci EU k nejúspornějším z hlediska spotřeby elektrické energie, plynu a vody. Nespalují se zde žádná pevná paliva.

Automobilka má svou vlastní čistírnu odpadních vod. Odvodněné kaly jsou  přidávány do stavebních materiálů.

Automobilka používá barvy, laky a další přípravky s minimální koncentrací nežádoucích látek a využívá ekologický způsob lakování, pouze vodou ředitelnými barvami.

Třídění odpadů a další recyklace jsou pro zelenou továrnu samozřejmostí.

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Věříme, že i pro další období se nám podaří zajistit návštěvu neméně zajímavého závodu, při které se opět společně setkáme v přátelské atmosféře.

Děkujeme všem členům za účast!

Tým ČLA

TRANSPORT LOGISTIC Mnichov 2017

Dne 9. května 2017 otevřel již po sedmnácté své brány veletrh Transport Logistic Mnichov.

Každé dva roky se zde setkává logistický svět, aby se vzájemně informoval o nejnovějším vývoji a trendech v oblasti dopravy a logistiky, navázal nové kontakty a dodal čerstvé impulsy těm již zavedeným.

2162 vystavovatelů z 62 zemí zde přivítalo rekordních 60 000 návštěvníků v devíti výstavních halách s celkovou rozlohou 115 000 m².

Centrálním tématem letošního veletrhu se stala digitální revoluce.
Na straně vystavovatelů, vedle poskytovatelů služeb všech oborů dopravy, byly zastoupeny společnosti z oborů, kterým patří budoucnost v oblasti digitalizace logistických procesů, telematiky a on-line obchodu.

Ve čtyřech dnech prezentovali aktéři celosvětové nákladní dopravy své technologie a řešení přepravy po zemi, vodě, kolejích i ve vzduchu.

I trh dronů, robotů a 3D tiskáren, ačkoliv prozatím omezený a jeho společenská akceptace a prostor využití je nejistý, byl na veletrhu zastoupen.

Mezi řadou samostatných vystavovatelů z ČR se prostřednictvím stánku ve společné české expozici MPO, stejně jako v předchozích letech, prezentovala i Česká logistická asociace.

Logistický projekt MD logistika mezi šesti nejlepšími v Evropě

Dašice, 26.4.2017 – Do finále soutěže Evropské logistické asociace o nejlepší evropský logistický projekt roku (Gold Medal ELA Award) postoupila společnost MD logistika s projektem řešícím zásobování menších potravinářských prodejen obchodních řetězců v centrech velkých měst mraženým zbožím. Projekt nese název „Hub and Spoke FMCG Logistic Model“ a získal již v roce 2016 titul Logistický projekt roku v ČR. Na základě národního kola, vyhlašovaného Českou logistickou asociací, postoupil jako jediný český zástupce do soutěže o evropský logistický projekt roku.
Šestici finalistů vybrala třináctičlenná odborná porota složená z profesionálů v oboru logistiky z celé Evropy. Ta také 1. června 2017 v Bruselu rozhodne o tom, který projekt získá titul Gold Medal ELA Award.
Nový způsob distribuce má kromě ekonomických i environmentální efekty. Od jeho zavedení v lednu 2016 MD logistika zlepšila vytížení vozidel při rozvozu do menších prodejen o 20 % a o 23 % se snížily emise CO2 na jednu přepravenou paletu. Převedeno na reálná čísla to znamená, že díky realizaci tohoto projektu vyprodukuje firma o 190 tun CO2 ročně méně. „Je to náš příspěvek k ochraně životního prostředí.“ „Podle Světové zdravotnické organizace zemře každý rok předčasně 430 000 Evropanů v důsledku znečištěného ovzduší,“ říká generální ředitel společnosti MD logistika Robert Kuchar.

Celý článek

zásobování pro centra měst

DEN ČESKÉ LOGISTIKY 2017

Ve středu 5. dubna se již potřetí sešla široká logistická veřejnost v Kozomíně nedaleko Prahy. Pod pomyslnou vlajkou České logistické asociace se zde konal již třetí ročník Dne české logistiky. Během prvních dvou ročníků se Den české logistiky vyprofiloval v odborný logistický veletrh s diskusní platformou a získal si oblibu mezi logistickými odborníky i širší logistickou veřejností. To potvrzuje také letošní účast, která dosáhla téměř tří set účastníků.

Den české logistiky zahájil již tradičně prezident České logistické asociace Prof. Ing. Václav Cempírek. „Česká republika jako jediná ze zemí východní Evropy pořádá Den logistiky v takovémto rozsahu,“ kvitoval Václav Cempírek ve svém úvodním projevu, ve kterém poděkoval partnerům Dne české logistiky, mezi kterými byly například společnosti ČD Cargo, Linde Material Handling Česká republika, ČSOB Leasing, GS1 Czech, IBG, BITO skladovací technika, PROMAN, PEUGEOT Domanský, SHERLOG a mnoho dalších za jejich přízeň. Poděkování patřilo také České logistické asociaci a pořadatelské společnosti RELIANT, které s velkou pečlivostí letošní ročník připravily.
Ve videozdravici pozdravil také účastníky Dne české logistiky prezident Evropské logistické asociace Jos Marinus. Zdůraznil význam pořádání Dnů logistiky v jednotlivých zemích, a popřál mnoho úspěchů českému třetímu ročníku.

„Těší nás, že již třetím rokem můžeme být partnery Dne české logistiky,“ zahájil svoji prezentaci Jaroslav Kaizr, obchodní ředitel hostitelské společnosti CTP. „CTPark Prague North se stále úspěšně rozrůstá, momentálně máme zaplněné kapacity a stavíme další. Věřím, že je tomu tak i díky Dni české logistiky, který se zde koná již podruhé,“ pokračoval dále Jaroslav Kaizr. Ve své prezentaci zmínil také téma lidských zdrojů, které je důležité pro klienty společnosti CTP.

Čestným hostem letošního Dne české logistiky byl expert ODS pro oblast školství Mgr. Václav Klaus ml., který vystoupil s přednáškou na téma vzdělávání v logistické sféře. Během přednášky se dotkl mnoha problémů současného českého školství, hovořil o odpovědnosti státu vůči potřebám společnosti. „Věk maturantů se stále zvyšuje, úroveň maturitních zkoušek klesá, ale polovina žáků neodmaturuje,“ upozornil na problém Václav Klaus. Podtrhl také důležitost zapojení zaměstnavatelů do učňovského školství, které by dle jeho názoru přineslo zvýšený zájem o řemeslné obory.

Doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc. rektor Vysoké školy Škoda Auto, promluvil na téma kvalifikace pracovní síly jako nástroje prosperity moderní ekonomiky. Ve své přednášce zdůraznil důležitost kombinace teorie a praxe a vyzdvihl potřebu všeobecného vzdělávání jako základu pro odbornou specializaci.
Ve své prezentaci Pavel Mertlík představil také Vysokou školu Škoda Auto, jejíž součástí je například povinná část studia v zahraničí, povinná praktická část v závodě Škoda Auto a podobně. Dále zmínil, že absolventi VŠ Škoda Auto mají stoprocentní jistotu uplatnění.
V závěrečném shrnutí podotkl, že svět práce v dlouhodobém horizontu je neznámý, vysoké školy však musí umět mladé lidi připravit i na vzdálenější budoucnost, proto je důležitý důraz na všeobecné vzdělání a praxi jakou součást vzdělání.

Další částí byla panelová diskuse na téma Optimální meze udržitelnosti v logistice. Za diskusním stolem zasedli Mgr. Peter Čech ze společnosti Kodys, Ing. Jiří Krofta, nezávislý HR poradce, Ing. Jan Rindt ze společnosti SSI Schäfer, Ing. Dalibor Lakomý, Škoda Auto a Ing. Rostislav Hlosta, Vítkovice IT Solutions. Jednotliví panelisté nabídli pohled na logistiku hned z několika úhlů – logistika a udržitelnost, logistika a automatizace a logistika a člověk. Během diskuse padlo mnoho zajímavých názorů a podnětů k zamyšlení – například automatizace a robotizace s nástupem Průmyslu 4.0.

Po skončení panelové diskuse přišlo na řadu předávání evropských certifikátů ECBL úspěšným absolventům programu ELA (European Logistics Association), který Česká logistická asociace jako člen ELA nabízí. Předávající Ing. Kamil Slavík podotkl: „Letošní rok je pro nás zlomový, certifikace je napojena na celosvětové standardy. Podařilo se vytvořit projekt pro vysoké školy, vytipovat nejšikovnější studenty a nabídnout certifikaci za dobrých podmínek.“

V odpolední části se uskutečnily aktivní prezentace přímo na stáncích partnerů. Zde měli návštěvníci možnost seznámit se s programem financování od společnosti ČSOB Leasing, možnostmi manipulační techniky Linde Material Handling, výhodami zavedení čárových kódů pro nové produkty v podání společnosti GS1 anebo nabídkou užitkových vozidel Peugeot společnosti Domanský.
Během odpoledního volného programu účastníci v přátelské atmosféře živě diskutovali témata, která byla akcentována během dopoledních prezentací, a navštěvovali stánky jednotlivých partnerů.
Den české logistiky si letošním třetím ročníkem upevnil svoji pozici na evropské logistické scéně a nadále nepochybně patří do pracovních diářů všech, kteří se na české logistické scéně pohybují.

fotogalerie