Logo; Česká logistická asociace

Členství v asociaci

Individuální členství
Je poskytováno pouze výjimečně, a to fyzickým osobám, zejména studentům starším 18-ti let, pedagogickým pracovníkům či důchodcům.

Kolektivní členství
Je poskytováno právnickým osobám, t.j. firmám, jejichž činnost je slučitelná s posláním asociace a českým právním řádem, a to bez ohledu na to, zda je organizací českou nebo zahraniční. Jedná se o prestižní záležitost firmy s možností využívat značku asociace ve svých propagačních materiálech.

Výhody členství

  • Možnost aktivně se podílet na akcích pořádaných asociací a to formou přednášky na aktuální téma, vkladem propagačních materiálů do sborníku nebo stánkem přímo na akci a aktivně tak provádět marketingový průzkum a ovlivňovat potencionálního zákazníka.
  • Získat výrazné slevy na účastnických poplatcích pracovníků firmy na konferencích a seminářích a zdarma jednodenní vstupenku na veletrh Transport a Logistika v Brně.
  • Po dohodě se sekretariátem možnost společné propagace na veletrzích v tuzemsku i v zahraničí.
  • Bezplatné zařazení informací o firmě v „Logistické databance“
  • Bezplatné informace o stavu a dění v oblasti logistiky získané ze zahraniční literatury, či dostupných zdrojů (např. ELA, MHIA)
  • Informace o členech asociace.

Podmínky pro přijetí člena
Členem se firma stává, vyplní-li a odešle přihlášku na adresu sekretariátu asociace a uhradí roční členský příspěvek.

Členský příspěvek
Výše ročního členského příspěvku činí pro obchodní společnosti 11.000,- Kč se splatností vždy k 28.2. kalendářního roku. Pokud se firma stane novým členem v průběhu roku, výše členského příspěvku zůstává 11.000,- Kč a členský příspěvek je splatný ve lhůtě do 14 dnů od dodání dokladu k úhradě.
Výše členského příspěvku pro vysoké školy činí 8.000,- Kč za stejných výše uvedených podmínek.

Přihláška za člena je uvedena zde.