Logo; Česká logistická asociace

AJ 4

Efektivní komunikace v AJ pro provoz logistiky (AJ 4)

Ve dnech 28.-31.05.2012 proběhl v brněnském hotelu Noem Arch již čtvrtý běh semináře Efektivní komunikace v AJ pro provoz logistiky. Výuka probíhala pod vedením lektorky Ivy Mohelské, která úvodem semináře účastníky obecně seznámila s oborem logistiky, činnostmi v logistice a odbornými profesemi v tomto odvětví. Dalšími tématy prvního dne byly moderní technologie v logistice, funkce logistiky a prezentace logistického servisu.

Vzhledem k tomu, že vytvořený vzdělávací modul vyhovuje potřebám zapojených subjektů, nebyla náplň semináře nikterak změněna a probíhala stejným způsobem jako předešlé běhy tohoto kurzu.

Účastníci si tedy osvěžili terminologii z oblasti dopravy (např. druhy dopravy, mezinárodní doprava, přepravní doklady, přepravní náklady), obalové techniky (obalové materiály) a telefonických rozhovorů (přepravní instrukce, navigace). Dále si rozšířili slovní zásobu tématem skladování a vztahů s dodavateli (dodávání zboží, příjem zboží, jeho zaskladnění, vyskladnění a následné expedice k zákazníkovi). Účastníci měli možnost seznámit se s obchodními a finančními dokumenty používanými v logistice, jakými jsou např. poptávka, nabídka, kalkulace, faktura, přepravní dokumenty a další.

Obsah školení byl vhodně doplněn různými doplňovačkami, poslechem nahrávek a názornými scénkami (např. v tématu obchodní jednání a vyjednávání či telefonická komunikace). Své místo ve výuce měly i hry a praktická cvičení.

Proškoleno bylo celkem 12 osob, které po skončení semináře obdržely od dodavatele certifikát.