Logo; Česká logistická asociace

AJ 7

Efektivní komunikace v AJ pro provoz logistiky (AJ 7)

Ve dnech 15.-18.01.2013 proběhl na Dopravní fakultě Jana Pernera v Praze další běh semináře Efektivní komunikace v AJ pro provoz logistiky. Výuka probíhala opět pod vedením lektora Jaroslava Kubalíka.

Vzhledem k tomu, že vytvořený vzdělávací modul vyhovuje potřebám zapojených subjektů, nebyla náplň semináře nikterak změněna a probíhala stejným způsobem jako předešlé běhy tohoto kurzu.

Obsah školení byl vhodně doplněn různými doplňovačkami, poslechem nahrávek a názornými scénkami (např. v tématu obchodní jednání a vyjednávání či telefonická komunikace). Své místo ve výuce měly i hry a praktická cvičení.

Proškoleni byli celkem 4 účastníci ze členských společností zapojených do vzdělávacího projektu. Všichni absolventi po skončení semináře obdrželi od dodavatele certifikát.