Logo; Česká logistická asociace

AJ 8

Efektivní komunikace v AJ pro provoz logistiky (AJ 8)

Ve dnech 25.-28.3.2013 proběhl v prostorách členské společnosti ČSAD Hodonín a.s. v Brně poslední běh semináře Efektivní komunikace v AJ pro provoz logistiky. Výuka probíhala pod vedením lektorky Marie Dohnálkové, která úvodem semináře účastníky obecně seznámila s oborem logistiky a odbornými profesemi v tomto odvětví.

Účastníci si osvěžili terminologii z oblasti dopravy (např. druhy dopravy, mezinárodní doprava, přepravní doklady, přepravní náklady), obalové techniky (obalové materiály) a telefonických rozhovorů (přepravní instrukce, navigace). Dále si rozšířili slovní zásobu tématem skladování a vztahů s dodavateli (dodávání zboží, příjem zboží, jeho zaskladnění, vyskladnění a následné expedice k zákazníkovi). Účastníci měli možnost seznámit se s obchodními a finančními dokumenty používanými v logistice, jakými jsou např. poptávka, nabídka, kalkulace, faktura, přepravní dokumenty a další.

Proškoleno bylo celkem 9 zaměstnanců ze členských společností zapojených do vzdělávacího projektu. Všichni po skončení semináře obdrželi od dodavatele certifikát o absolvování.