Logo; Česká logistická asociace

AJ2

Ve dnech 21.-24.11.2011 proběhl v prostorách společnosti Skřivánek s.r.o. a na Institutu Jana Pernera v Praze druhý běh čtyřdenního  semináře Efektivní komunikace v AJ pro provoz logistiky. Výuka probíhala pod vedením lektorky Aleny Lunterové, která úvodem semináře účastníky obecně seznámila s oborem logistiky, činnostmi v logistice a odbornými profesemi v tomto odvětví. Dalšími tématy prvního dne byly moderní technologie v logistice, funkce logistiky a prezentace logistického servisu.

Druhý den si účastníci osvěžili terminologii z oblasti dopravy (např. druhy dopravy, mezinárodní doprava, přepravní doklady, přepravní náklady), obalové techniky (obalové materiály) a telefonických rozhovorů (přepravní instrukce, navigace).

Ve třetím školícím dni byla účastníkům rozšířena slovní zásoba tématem skladování a vztahů s dodavateli (dodávání zboží, příjem zboží, jeho zaskladnění, vyskladnění a následná expedice k zákazníkovi).

Poslední den semináře byl věnován distribučním kanálům a nákladům na distribuci. Zmíněn byl i franchising. Po polední pauze měli účastníci možnost seznámit se s obchodními a finančními dokumenty používanými v logistice, jakými jsou např. poptávka, nabídka, kalkulace, faktura, přepravní dokumenty a další.

Výuka byla celé čtyři dny vedena nejen formou teoretického výkladu, který byl zaměřen především na rozšíření slovní zásoby a fráze z oboru, ale i formou praktických příkladů. Obsah školení byl vhodně doplněn různými doplňovačkami, poslechem nahrávek a názornými scénkami (např. v tématu obchodní jednání a vyjednávání či telefonická komunikace). Své místo ve výuce měly i hry a praktické vyplňování reálných dokumentů, se kterými se účastníci běžně setkávají ve své praxi.

Proškoleno bylo celkem 7 osob, které po skončení semináře obdržely od dodavatele certifikát.