Logo; Česká logistická asociace

MD 1

Ve dnech 6.-8.2.2012 proběhly na Institutu Jana Pernera v Praze první školící tři dny pětidenního vzdělávacího modulu Manažer dopravy.

 První školící den byl pod vedením Prof. Ing. Václava Cempírka věnován tématu dopravní činnosti, konkurenci na dopravním trhu a dopravní politice ČR. Součástí výuky byl rozbor jednotlivých druhů dopravy (námořní, říční, silniční, letecké i železniční), jejich historii, aktuálním i budoucím trendům. Specifickým tématem, které rozpoutalo mezi posluchači živou diskuzi, byla kombinovaná doprava.

 Druhý školící den byli účastníci seznámeni s pracovně-právní problematikou. Přednášku vedla JUDr. Olga Uhrová, která zaujala především pracovním právem, a to nejen z pozice manažera (vedoucího týmu), ale i z pozice jednotlivých zaměstnanců.  Školení z větší části probíhalo formou konkrétních dotazů z praxe a následné diskuze. Paní doktorka poukázala na změny v Zákoníku práce platné od 1.1.2011 a zpřehlednila znění novelizace Zákoníku práce s platností od 1.1.2012.

 Třetí školící den zahájila výuku lektorka Ing. Blanka Švejdová tématem „ekonomického minima pro nefinanční manažery“, ve kterém shrnula základy ekonomiky, ekonomické právní normy a upřesnila terminologické termíny, jakými jsou např. náklady, výnosy, zisk, hospodářský výsledek a další. Navázala dále tématem kalkulací a tvorby cen s praktickými příklady. Po polední pauze následovala problematika vymáhání pohledávek a platebních nástrojů používaných k zajištění plateb.

Zbylé 2 školící dny proběhly opět na Institutu Jana Pernera v Praze a to v termínu 26.-27.4.2012. V jejich programu byla především právní problematika. Lektoři Mgr. Martin Laipold a Dr. Ing. Jiří Došek ve svých přednáškách poukázaly na specifické právní problémy v dopravě. Účastníci se seznámili s náležitostmi přepravní a zasílatelské smlouvy, specifiky jejich uzavírání, vymáhání a zrušení. Velký ohlas zaznamenalo téma Úmluvy CMR a druhý den následné Úmluvy ADR.

 Na konci semináře všichni přítomní úspěšně absolvovali závěrečný test. Proškoleným osobám tak bylo předáno celkem 14 certifikátů.