Logo; Česká logistická asociace

ML 2

Ve dnech 19.-21.03.2012 proběhly v brněnském hotelu Noem Arch první tři výukové dny pětidenního modulu Manažer logistiky.

 První školící den byl věnován problematice logistických řetězců, logistických útvarů a jejich vzájemné propojenosti a spolupráci. Přednášejícím byl Prof. Ing. Václav Cempírek, který během dne poukázal na nejdůležitější specifika skladování, spedice a dopravy. Ke každému logistickému útvaru byla s účastníky rozvinuta diskuze o jejich vlastních zkušenostech s jednotlivými logistickými procesy. Lektor také poukázal na aktuální trendy v logistice a zároveň také na současné problémy logistiky, spedice a dopravy.

 Větší zájem posluchačů vzbudil ve druhém školícím dni Mgr. Martin Laipold. Byla otevřena problematika dopravního práva, uzavírání smluv, promlčecích lhůt a vymáhání nároků u přepravních smluv. Odpolední výuka byla věnována Úmluvě CMR. Tu doprovázelo velké množství dotazů ze strany účastníků, byly uváděny odstrašující i pozitivní příklady z praxe. Účastníci v rámci velmi živé diskuze zabrousili i do jiných neplánovaných témat z dopravní problematiky. Pan lektor dokonce ochotně během přestávek konzultoval s účastníky jejich současné problémy a vzniklé situace, které se aktuálně řeší v zapojených firmách.

 Třetí školící den byl věnován pracovně-právním vztahům. Výuku celý den vedla Mgr. Andrea Steinbauerová, která posluchače zaujala především pracovním právem, a to nejen z pozice manažera (vedoucího týmu), ale i z pozice jednotlivých zaměstnanců. Školení z větší části probíhalo formou konkrétních dotazů z praxe a následné diskuze. Paní magistra poukázala na změny Zákoníku práce od 1.1.2012. Na konec výuky byl pro účastníky připraven krátký test z nových poznatků.

Zbylé dva školící dny proběhly ve dnech 21.-22.5.2012 opět v hotelu Noem Arch v Brně. Náplní bylo ekonomické minimum pod vedením Ing. Petra Havla a informační systémy používané v dopravě, spedici a logistice pod vedením RNDr. Josefa Černého. Účastníky nejvíce zaujalo právě téma novinek v oblasti IT, využití techniky v logistickém řetězci a systémy pro optimalizaci skladového hospodářství. I přes menší potíže a nepohodlí z důvodu jednorázové opravy ze strany hotelu byla výuka od většiny účastníků hodnocena velmi kladně.

 Na konci semináře čekal na přítomné zaměstnance zapojených subjektů závěrečný test ze získaných znalostí, který úspěšně splnilo všech 22 účastníků. Ti následně obdrželi od dodavatele certifikát o absolvování.