Logo; Česká logistická asociace

MO 2

Ve dnech 11.-13.01.2012 proběhl v penzionu Cola Transport Brno poslední běh pětidenního modulu Manažer obchodu.

Úvodem byli účastníci seznámeni s obchodní činností jako takovou, její historií, aktuálními trendy i prognózami do budoucna. Témata odpřednášel pan Pavel Petkov. Větší část výuky byla věnována elektronickému obchodování, on-line prezentacím produktů a služeb na Internetu, novým technologiím pro prezentaci a možnostem webových stránek společností. Novinkou byla pro posluchače opět vizualizace obchodního rejstříku, která umožňuje grafické zpracování zainteresovanosti jednotlivých osob v několika firmách a vlastnické struktury společností.

Další školící den byl v režii Mgr. Martina Laipolda, který účastníkům přiblížil specifika obchodní problematiky z právního hlediska. Stěžejní částí přednášek byl tedy Obchodní zákoník, právní formy podnikání, uzavírání obchodních smluv v oboru dopravy, spedice a logistiky. Zvlášť se lektor věnoval přepravní a zasílatelské smlouvě, dobám promlčení a prekluze, platebnímu rozkazu a žalobám u soudu.

Třetí školící den byl věnován problematice marketingu, jeho strategiím a firemní kultuře. Výuku celý den vedl Ing. Miroslav Rumler CSc. Školení z větší části probíhalo formou konkrétních dotazů z praxe a následné diskuze. Téma marketingového mixu bylo podpořeno případovými studiemi a aktivitou účastníků, kteří sami sestavovali marketingový mix pro určité skupiny výrobků/služeb.

Tématem čtvrtého dne bylo ekonomické minimum pro manažery, kterým účastníky provedl opět lektor Pavel Petkov, kterého účastníci poznali již první den školení.

Poslední školící den se účastníkům věnovala PhDr. Milena Blaháková, která účastníkům přiblížila téma přípravy, realizace a analýzy obchodního jednání. Sami účastníci se aktivně zapojovali do diskuzí, ochotně uváděli příklady z vlastní praxe, až se sami dobrali správných zásad vedení obchodního jednání. Tato problematika byla podpořena tématem typologie zákazníků a přizpůsobení komunikace s nimi této typologii. Školící den byl završen tématem vyjednávání, argumentováním a okrajově asertivitou.

Přítomní závěrem semináře úspěšně zvládli závěrečný test, čímž splnili podmínky pro vydání certifikátu. V tomto semináři bylo úspěšně proškoleno 18 osob.