Logo; Česká logistická asociace

MDI 3

MDI 3 Brno

Ve dnech 17.-19.09.2012 proběhly v brněnském hotelu Noem Arch první tři školící dny vzdělávacího modulu Manažerské dovednosti.

Celá výuka probíhala pod vedením Ing. Tomáše Huška. Vzhledem ke spokojenosti účastníků dosud proběhlých běhů, nebyl vzdělávací modul nijak měněn.

První dva dny byly opět věnovány osobnosti manažera, manažerským úlohám a rolím, dále plánování, organizování, delegování pravomocí, time-managementu a zvládání stresu. Účastníci měli možnost díky testu zjistit své individuální předpoklady pro výkon vedoucí funkce a díky následnému společnému vyhodnocení i oblasti, ve kterých jsou rezervy ke zlepšení. Na téma osobnosti manažera volně navázala diskuze o formální a neformální autoritě vedoucích lidí. Účastníci se také naučili pracovat se svým časem v rámci plánování úkolů, delegování, sestavení vlastního pracovního plánu a určení tzv. „žroutů času“. Celé školení bylo vedeno velmi interaktivně, podpořeno několika hrami, hranými scénkami, skupinovou prací a diskuzemi. Závěrem druhého dne bylo probráno téma stresu. Účastníky opět čekal test stresorů a stresu, díky němuž zjistili, jak jsou odolní či poddajní stresovým situacím.

Třetí školící den se účastníci věnovali prezentačním dovednostem od A až do Z. Probrána byla příprava prezentace, nutné kroky a znalosti před samotným vystoupením, prezentační metody a pomůcky, triky a tipy k udržení pozornosti posluchačů. Důraz byl kladen i na samotný projev prezentující osoby – komunikaci, vzhled, gesta, gesta a další aspekty neverbálního způsobu vyjadřování. Závěrem výuky si účastníci ve skupinách připravili prezentaci na zadané téma, kterou ostatním přítomným odprezentovali. Následně byly u každé skupiny zhodnoceny klady i zápory jednotlivých vystoupení.

Zbylé dva školící dny proběhly v termínu 8.-9.1.2013 v prostorách členské společnosti ČSAD Hodonín a.s. pod vedením Ing. Dana Jakubce. Na pořadu výuky byla základní pravidla plánování, organizování, time-managementu a týmové spolupráce. Účastníci si prakticky vyzkoušeli několik testů a her o zvládání stresu, motivaci a hodnocení svých kolegů či podřízených.

Všichni přítomní zvládli krátký závěrečný test, čímž spolu s docházkou splnili podmínky absolvování celého vzdělávacího modulu. Úspěšně proškoleno bylo celkem 19 osob, které získaly od dodavatele certifikát.