Logo; Česká logistická asociace

MDI 4

MDI 4 Praha

Ve dnech 01.-03.10.2012 a 19.-20.11.2012 proběhl na Dopravní fakultě Jana Pernera v Praze další běh pětidenního vzdělávacího modulu Manažerské dovednosti.

Celá výuka probíhala pod vedením lektorky PhDr. Mileny Blahákové. Vzhledem ke spokojenosti účastníků dosud proběhlých běhů, nebyl vzdělávací modul nijak měněn. Náplň semináře tedy byla stejná jako v předchozích bězích.

Během všech dní vládla v rámci výuky mezi účastníky výborná atmosféra, a to i přes některé komplikace způsobené rekonstrukcí nižších pater budovy. Po skončení výuky jsme od posluchačů obdrželi velmi kladnou zpětnou vazbu, a to jak na osobnost lektora, styl výuky i probíraná témata. Celkem bylo proškoleno 12 zaměstnanců ze členských zapojených společností, kteří úspěšně zvládli závěrečný test a obdrželi certifikát o absolvování.