Logo; Česká logistická asociace

MDI 5

MDI 5 Praha

Ve dnech 04.-06.2.2013 a 23.-24.5.2013 proběhl na Dopravní fakultě Jana Pernera v Praze další běh pětidenního vzdělávacího modulu Manažerské dovednosti.

Celá výuka probíhala pod vedením lektorky PhDr. Mileny Blahákové. Vzhledem ke spokojenosti účastníků dosud proběhlých běhů, nebyl vzdělávací modul nijak měněn. Náplň semináře tedy byla stejná jako v předchozích bězích.

Během prvních tří výukových dní účastníci díky testu zjistili, zda mají dispozice pro manažerskou funkci, dále se seznámili se základními pravidly verbální i neverbální komunikace, naučili se zvládat konfliktní situace a jednat asertivně. Jejich komunikační schopnosti podpořily prezentační dovednosti, kterým se spolu s lektorkou věnovali velmi názorně a prakticky si procvičili odprezentování zadaného tématu. Zbylé dva dny byly věnovány otázkám plánování a organizování, time-managementu a zvládání stresu. Svoji úlohu sehrála i týmová spolupráce a motivace nejen podřízených, ale i samotných kolegů.

Během všech dní vládla v rámci výuky mezi účastníky dobrá atmosféra a výuka byla opět pojata jako „škola hrou“. Celkem bylo proškoleno 18 zaměstnanců ze členských zapojených společností, kteří úspěšně zvládli závěrečný test a obdrželi certifikát o absolvování.