Logo; Česká logistická asociace

PL 2

Provoz logistiky – PL 2 

 Ve dnech 26.-28.03.2012 proběhly v brněnském hotelu Noem Arch první tři školící dny pětidenního vzdělávacího modulu Provoz logistiky. 

 Úvodní den byl v režii Ing. Miroslava Rumlera CSc., který na začátku výuky dal účastníkům prostor k vzájemnému seznámení. Účastníci měli ve skupině za každou společnost několik minut na sestavení kratičké prezentace o své firmě a úkolem vybraného mluvčího bylo představit své kolegy, svého zaměstnavatele a činnost jejich podnikání.  Následovala přednáška o historickém vývoji logistického oboru, jeho významných meznících, současném stavu a budoucích trendech. Důraz byl také kladen na přehled oblastí, ve kterých logistika často ztrácí efektivitu. V rámci diskuze se účastníci podělily o své zkušenosti z oboru logistiky, s problémy a úspěchy jejich firem.   

 Druhý školící den zaujal posluchače Ing. Václav Zvěřina, který vykonává funkci bezpečnostního poradce. Na pořadu dne byla následující témata: uložení a upevnění nákladu při přepravě, specifika dohody ADR, specifika úmluvy CMR, pracovní režim řidičů a základní informace o dodacích podmínkách INCOTERMS. Výuka byla doplněna o praktické ukázky jednotlivých formulářů, které v případě nehod a škod vyžaduje Policie ČR spolu s dalšími institucemi. Na jednotlivá témata probíhaly živé diskuze a aktivní dotazy ze strany účastníků. 

 Den na to se účastníci věnovali problematice ekonomického řízení firmy z finančního pohledu. Pod vedením Ing. Petra Havla si posluchači osvěžili základní ekonomické termíny, kterými jsou např. náklady, výnosy, hospodářský výsledek, cenové kalkulace, majetek společnosti atd. Dalším probíraným tématem byly aktuální možnosti v platebních prostředcích, specifika finančního a operativního leasingu vč. praktické ukázky leasingového splátkového kalendáře a dalších ekonomických formulářů (rozvaha, výsledovka, atd.) 

 Zbylé dva školící dny se uskutečnily v termínu 23.-24.4.2012 ve stejných školících prostorách v Brně. První den byl věnován problematice skladování, řízení zásob, manipulační technice, vývoji různých druhů dopravy a dopravě kombinované. Všemi zmíněnými tématy posluchače provedl Prof. Ing. Václav Cempírek

Na základě přání a požadavků účastníků byl poslední den výuky věnován dopravní problematice z hlediska práva. Velmi oceňovány byly příklady z praxe a ze soudních stání Mgr. Martina Laipolda. Ten během dne poukázal na specifika a rizika vyplňování přepravních a zasílatelských smluv. Během odpoledního programu se posluchači seznámili s problematikou Úmluvy CMR. Závěrem dne všech 16 přítomných osob absolvovalo závěrečný test získaných znalostí a obdrželo certifikát.