Logo; Česká logistická asociace

PL 3

Provoz logistiky – PL 3

Ve dnech 11.-13.06.2012 a 25.-26.6.2012 proběhla na Institutu Jana Pernera v Praze realizace pětidenního vzdělávacího modulu Provoz logistiky.

Úvodní den byl v režii Ing. Miroslava Rumlera CSc., který výuku zahájil přednáškou o historickém vývoji logistického oboru, jeho významných meznících, současném stavu a budoucích trendech. Důraz byl také kladen na přehled oblastí, ve kterých logistika často ztrácí efektivitu. V rámci diskuze se účastníci podělili o své zkušenosti s vývojem v oboru logistiky.

Druhý školící den byl věnován dopravní problematice z hlediska práva pod vedením Mgr. Martina Laipolda. Ten během dne poukázal na specifika a rizika vyplňování přepravních a zasílatelských smluv. Během odpoledního programu se posluchači seznámili s problematikou Úmluvy CMR.

Třetí den vzdělávacího modulu se účastníci věnovali problematice ekonomického řízení firmy z finančního pohledu. Lektorka Ing. Blanka Švejdová odpřednášela v první řadě základní ekonomické termíny, kterými jsou např. náklady, výnosy, hospodářský výsledek, cenové kalkulace, majetek společnosti atd. Dalším probíraným tématem byly aktuální možnosti v platebních prostředcích, specifika finančního a operativního leasingu vč. praktické ukázky leasingového splátkového kalendáře a dalších ekonomických formulářů (rozvaha, výsledovka, atd.)

Čtvrtý školící den zaujal posluchače Ing. Václav Zvěřina, který vykonává funkci bezpečnostního poradce. Na pořadu dne byla následující témata: uložení a upevnění nákladu při přepravě, specifika dohody ADR, specifika úmluvy CMR, pracovní režim řidičů a základní informace o dodacích podmínkách INCOTERMS. Výuka byla doplněna o praktické ukázky jednotlivých formulářů, které v případě nehod a škod vyžaduje Policie ČR spolu s dalšími institucemi. Na jednotlivá témata probíhaly živé diskuze a aktivní dotazy ze strany účastníků.

Závěrečný den byl věnován problematice skladování, řízení zásob, manipulační technice, vývoji různých druhů dopravy a dopravě kombinované. Všemi zmíněnými tématy posluchače provedl Prof. Ing. Václav Cempírek.

Na konci výuky získaly všechny 4 přítomné osoby certifikát za absolvování semináře úspěšné zvládnutí závěrečného testu.