Logo; Česká logistická asociace

PL 4

Provoz logistiky – PL 4

Ve dnech 21.-23.1.2013 a 5.-6.2.2013 proběhla na Dopravní fakultě Jana Pernera v Praze realizace dalšího běhu pětidenního vzdělávacího modulu Provoz logistiky.

První den byl v režii Ing. Miroslava Rumlera, který výuku zahájil přednáškou o historickém vývoji logistického oboru, jeho významných meznících, současném stavu a budoucích trendech. Důraz byl také kladen na přehled oblastí, ve kterých logistika často ztrácí efektivitu. V rámci diskuze se účastníci podělili o své zkušenosti s vývojem v oboru logistiky a interaktivně řešili případovou studii.

Další výuka byla věnována dopravní problematice z hlediska práva pod vedením Mgr. Martina Laipolda. Ten během školení poukázal na specifika a rizika vyplňování přepravních a zasílatelských smluv. Během odpoledního programu se posluchači seznámili s problematikou Úmluvy CMR.

Třetí den se účastníci věnovali problematice skladování, řízení zásob, manipulační technice, vývoji různých druhů dopravy a dopravě kombinované. Všemi zmíněnými tématy posluchače provedl Prof. Ing. Václav Cempírek.

Čtvrtý školící den zaujal posluchače Ing. Václav Zvěřina, který vykonává funkci bezpečnostního poradce. Na pořadu dne byla následující témata: uložení a upevnění nákladu při přepravě, specifika dohody ADR, specifika úmluvy CMR, pracovní režim řidičů a základní informace o dodacích podmínkách INCOTERMS. Výuka byla doplněna o praktické ukázky jednotlivých formulářů, které v případě nehod a škod vyžaduje Policie ČR spolu s dalšími institucemi.

Závěrem vzdělávacího modulu se účastníci věnovali problematice ekonomického řízení firmy z finančního pohledu. Lektorka Ing. Blanka Švejdová odpřednášela v první řadě základní ekonomické termíny, kterými jsou např. náklady, výnosy, hospodářský výsledek, cenové kalkulace, majetek společnosti atd. Dalším probíraným tématem byly aktuální možnosti v platebních prostředcích, specifika finančního a operativního leasingu vč. praktické ukázky leasingového splátkového kalendáře a dalších ekonomických formulářů (rozvaha, výsledovka, atd.)

Proškoleno bylo celkem 5 osob, které po skončení semináře získaly certifikát za absolvování.