Logo; Česká logistická asociace

PL 7

Provoz logistiky – PL 7

Ve dnech 20.-22.3.2013 a 25.-26.4.2013 proběhla na Dopravní fakultě Jana Pernera v Praze realizace dalšího běhu pětidenního vzdělávacího modulu Provoz logistiky.

Úvodní školící den byl v režii Ing. Miroslava Rumlera, který výuku zahájil přednáškou o historickém vývoji logistického oboru, jeho významných meznících, současném stavu a budoucích trendech.

Následně zaujal posluchače Ing. Václav Zvěřina tématy uložení a upevnění nákladu při přepravě, specifika dohody ADR, specifika úmluvy CMR, pracovní režim řidičů a základní informace o dodacích podmínkách INCOTERMS. Výuka byla doplněna o praktické ukázky jednotlivých formulářů, které v případě nehod a škod vyžaduje Policie ČR spolu s dalšími institucemi. Na jednotlivá témata probíhaly živé diskuze a aktivní dotazy ze strany účastníků.

Třetí den byl věnován problematice skladování, řízení zásob, manipulační technice, vývoji různých druhů dopravy a dopravě kombinované. Všemi zmíněnými tématy posluchače provedl Prof. Ing. Václav Cempírek.

Dále byli účastníci vtaženi do dopravní problematiky z hlediska legislativy pod vedením Mgr. Martina Laipolda. Ten během dne poukázal na specifika a rizika vyplňování přepravních a zasílatelských smluv. Během odpoledního programu se posluchači seznámili s problematikou Úmluvy CMR.

Poslední den přednášela lektorka Ing. Blanka Švejdová v první řadě základní ekonomické termíny, kterými jsou např. náklady, výnosy, hospodářský výsledek, cenové kalkulace, majetek společnosti atd. Dalším probíraným tématem byly aktuální možnosti v platebních prostředcích, specifika finančního a operativního leasingu vč. praktické ukázky leasingového splátkového kalendáře a dalších ekonomických formulářů (rozvaha, výsledovka, atd.)

Úspěšně absolvovalo seminář celkem 5 osob.