VÝHODY ČLENSTVÍ V ASOCIACI

Členství není jen prestižní záležitostí s možností využívat značku asociace ve svých propagačních materiálech, ale nabízí také řadu výhod vyplývajících ze stanov, aktivit asociace i příslušnosti ke skupině renomovaných společností členské základny. K nim patří mj.: