Konferenční centrum | Ústav molekulární genetiky AV ČR

16 | 4 | 2020

LOGISTIKA PRO BUDOUCNOST: Efektivní, spolehlivá, udržitelná

Den české logistiky je již šestým ročníkem národního logistického dne, jehož tradice byla založena v roce 2015 jako součást celoevropské iniciativy Evropské logistické asociace s názvem European Supply Chain Day. ČLA se tak připojila ke snaze celé řady dalších evropských asociací vytvořit pravidelný prostor pro popularizaci moderní logistiky a pro vzájemné setkávání tvůrců národní dopravní a logistické strategie s uživateli široké dopravně logistické infrastruktury. Den české logistiky, stejně jako evropský Supply Chain Day, představuje platformu otevřenou všem zainteresovaným subjektům ovlivňujícím podobu moderní logistické scény. Loňského ročníku se zúčastnilo přes 300 účastníků.

Místo konání:
Konferenční centrum
Sál Milana Haška
Ústav molekulární genetiky Akademie věd ČR

Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4

Den české logistiky 2019 je za námi

Letošní ročník Dne české logistiky pod záštitou rektorky VŠE Prof. Ing. Hany Machkové, CSc. skončil stejně jako ročníky předchozí s úspěchem a za vysoké účasti odborníků i studentů v celkovém počtu 400 návštěvníků. V odborné části programu vystoupili zástupci logistiky ŠKODA Auto, Kuehne + Nagel, GS1 Czech Republic, OLTIS, ČSOB Leasing, DACHSER, Savills, Epal a Panattoni Europe. Svou aktivní účastí přispěly i další společnosti a vysoké školy, mj. UTB Zlín, VŠLG Přerov, VŠTE České Budějovice a UPCE Pardubice.

Den české logistiky 2019 na VŠE v Praze

Letošní ročník Dne české logistiky se bude konat 11. dubna v odpoledních hodinách mezi 13.00 a 17.00, v prostorách Vencovského auly na VŠE v Praze na Žižkově. Akce proběhne pod záštitou rektorky VŠE Prof. Ing. Hany Machkové, CSc. a ve spolupráci s katedrou logistiky podnikohospodářské fakulty.

Organizátorem akce je již tradičně společnost ReliantGroup.

Nedílnou součástí Dne české logistiky bude i doprovodný program, který zahrnuje exkluzivní prostor pro setkání vrcholových představitelů úspěšných českých i zahraničních firem aktivně zapojených do evropského a globálního dodavatelského řetězce a studentů VŠE a dalších zainteresovaných vysokých škol.

V rámci odborné části programu vystoupí např. zástupci logistiky ŠKODA Auto, GS1 Czech Republic, OLTIS, ČSOB Leasing, DACHSER, Savills, Proman a dalších.

Na úvodní přednáškovou část bude navazovat panelová diskuze na téma „Perspektivy a atraktivita profesní kariéry v moderním dodavatelském řetězci“.

Panelová diskuze bude ukončena společným pracovním rautem a volným programem zajištěným jednotlivými partnery celé akce.

Program

moderátor: Vlasta Korec

13.00–13.30

Registrace

 

13.30–13.40

Zahájení
moderátor Vlasta Korec + prezident České logistické asociace prof. Václav Cempírek, Ph.D.

 

13.40–13.50

Uvítání za hostitele
prof. Ivan Nový | děkan FPH, Vysoká škola ekonomická v Praze

 

13.50–14.05

Potřeba vzdělávání v logistice
Jan Pihar | generální ředitel DACHSER Česká republika

 

14.05–14.20

Překračujeme práh nové éry oboru nemovitostí
Jaroslav Kaizr | ředitel oddělení pronájmu komerčních nemovitostí společnosti Savills CZ

 

14.20–14.40

Vzdělávání – klíčová složka úspěchu v logistice
Kristina Charousková | specialista vzdělávání Logistiky značky Škoda Auto a.s.

 

14.40–14.55

Horké novinky a digitalizace v mezikontinentální nákladní přepravě
Miroslav Pudil | ředitel české filiálky Kühne + Nagel

 

14.55–15.10

Nové technologie pro určování polohy kontejneru na terminálu

Vlastimil Kožej | obchodní ředitel Oltis Group

 

15.10–15.50 

Přestávka na kávu

 

15.50–16.00

Předávání certifikátů ECBL
Kamil Slavík | viceprezident, Česká logistická asociace

 

16.00–17.15

Panelová diskuze:
moderátor Miroslav Rumler | viceprezident, Česká logistická asociace

„Perspektivy a atraktivita profesní kariéry v moderním dodavatelském řetězci“

ČD Cargo | GS1 Czech Republic | Panattoni | ČSOB Leasing

Závěrečný raut

Stránky organizátora:

www.reliant.cz

Partneři

HLAVNÍ PARTNER
POŘADATEL
ORGANIZÁTOR
PARTNEŘI

Mediální partneři