Konferenční centrum | Ústav molekulární genetiky AV ČR

16 | 4 | 2020

AKCE ZRUŠENA!

Den české logistiky je již šestým ročníkem národního logistického dne, jehož tradice byla založena v roce 2015 jako součást celoevropské iniciativy Evropské logistické asociace s názvem European Supply Chain Day. ČLA se tak připojila ke snaze celé řady dalších evropských asociací vytvořit pravidelný prostor pro popularizaci moderní logistiky a pro vzájemné setkávání tvůrců národní dopravní a logistické strategie s uživateli široké dopravně logistické infrastruktury. Den české logistiky, stejně jako evropský Supply Chain Day, představuje platformu otevřenou všem zainteresovaným subjektům ovlivňujícím podobu moderní logistické scény. Loňského ročníku se zúčastnilo přes 300 účastníků.

Místo konání:
Konferenční centrum
Sál Milana Haška
Ústav molekulární genetiky Akademie věd ČR

Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4

Den české logistiky 2020

LOGISTIKA PRO BUDOUCNOST: Efektivní, spolehlivá, udržitelná

Z důvodu epidemie koronaviru COVID-19 je akce zrušena!

Program

moderátor: -

13.00–13.30

 

13.30–13.40

 

13.40–13.50

 

13.50–14.05

 

14.05–14.20

 

14.20–14.40

 

14.40–14.55

 

14.55–15.10

 

15.10–15.50 

 

15.50–16.00

 

16.00–17.15

Panelová diskuze:
moderátor Miroslav Rumler | viceprezident, Česká logistická asociace

 

Závěrečný raut

Stránky organizátora:

www.reliant.cz

Partneři

HLAVNÍ PARTNER
POŘADATEL
ORGANIZÁTOR
PARTNEŘI

Mediální partneři

Mediální partneři