Současné složení prezidia ČLA je uvedeno zde

Prof. Ing.
Václav Cempírek, Ph.D.

Prezident

VŠLG o.p.s.

Ing.
Miroslav Rumler

Viceprezident

Reliant s.r.o.

Ing.
Kamil Slavík

Viceprezident, Předseda NCR

Hypera s.r.o.

RNDr.
Josef Černý

Člen

ICZ, a.s.

Ing. František
Kyncl, Ph.D.

Člen

ČSAD Hodonín a.s.

Ing.
Milan Ludvik

Člen

ZETES Solutions CZ s.r.o.

Ing.
Ondřej Lejsal

Člen

KAMPOS, s.r.o.