Logo; Česká logistická asociace

Seminář „CELNÍ KODEX UCC A ZMĚNY 2016″

Rádi bychom Vás upozornili na odborný seminář:

„CELNÍ KODEX UCC A ZMĚNY 2016“

Pořádaný dne 10. 12. 2015 v pražském hotelu ALWYN.

Pořadatel: Svaz spedice a logistiky a DOPRAVNÍ NOVINY

Bližší informace naleznete v přiložené pozvánce.

Program semináře:
• Náběh účinnosti modernizovaného Celního kodexu EU (UCC) a souvisejících prováděcích nařízení, včetně seznámení s hlavními změnami, které UCC spolu se souvisejícími prováděcími předpisy přinese
• Aktuální stav nové národní celní legislativy (např. Celní řád) a jejími dopady do celní praxe
• Změny, které v oblasti celních řízení nastanou po účinnosti nových právních norem.
• Postavení držitelů Osvědčení AEO po účinnosti nové celní legislativy
• Poradna – druhá půle semináře nabídne možnost konzultace vašich otázek na místě.

Celní seminář CELNÍ KODEX 10.12.2015 – POZVÁNKA

22. Listopad 2015 | Publikováno v: Nezařazené


ČLA předávala ocenění na konferenci SpeedCHAIN 2015

Jubilejní desátý ročník mezinárodní logistické konference SpeedCHAIN se stal místem předávání ocenění a certifikátů České logistické asociace. Ve dnech 4. a 5. listopadu jednalo v Břevnovském klášteru v Praze na této konferenci více než 500 odborníků z oblasti logistiky, dopravy a dalších oborů. Po celodenním odborném programu následoval slavnostní galavečer, na kterém ČLA ocenila Logistický projekt roku a předala certifikáty ECBL.

LOGISTICKÝ PROJEKT ROKU 2015

Logistickým projektem roku se stalo společné řešení automatizovaného skladu společnosti JIPOCAR Logistic a Automotive Lighting, člena skupiny Magnetti Marelli. Sklad je určen pro komponenty k výrobě LED-diodové světelné techniky v automobilovém průmyslu. V slavnostně nasvíceném Tereziánském sálu Břevnovského kláštera přebral cenu Ing. Petr Prokop, majitel společnosti JIPOCAR Logistic, z rukou Prof. Ing. Václava Cempírka, Phd., prezidenta ČLA a Dr. Alfonza Antoniho, viceprezidenta Evropské logistické asociace (ELA).PROJEKT CERTIFIKACE ECBL

Certifikáty EJLOG (European Junior Logistician) potvrzující úspěšné absolvování certifikačních testů European Certification Board of logistics obdrželi logističtí odborníci ze společnosti ŠKODA AUTO: Jiří Kovář, Miroslav Mazal, Roman Pekař, Pavel Mrskoš. Další úspěšní absolventi – Roman Jirásek a Jan Schneeberger – byli pracovně vytížení na projektu v Indii a certifikáty i odznaky za ně převzali jejich kolegové. Prestižní certifikát ESLOG (European Senior Logistician) na slavnostním večeru konference SpeedCHAIN převzal Martin Beneš. Certifikáty předávali Ing. Kamil Slavík, předseda Národní certifikační rady a vicepresident České logistické asociace a Prof. Ing Václav Cempírek Ph.D., prezident České logistické asociace.

10. Listopad 2015 | Publikováno v: Nezařazené


Ocenění Logistický projekt roku 2015 bude předáno 4. listopadu na konferenci SpeedCHAIN

Podzim v posledních několika letech tradičně patří soutěži o logistický projekt roku vyhlašované Českou logistickou asociací. Přesněji řečeno jde o národní kolo evropské soutěže ELA Award Evropské logistické asociace. Soutěž probíhá obdobně, jako Liga mistrů, kde vítězové jednotlivých národních soutěží postupují do kola evropského. Připomeňme si v této souvislosti historický úspěch projektu vzniku nového automatizovaného výrobního skladu ŠKODA Auto, který v loňském roce vyhrál nejen v národním kole, ale s velkou převahou získal prvenství v nelehké konkurenci i v kole evropském a stal se tak evropským logistickým projektem roku.

Letošní rok v této soutěži přinesl hned dva velmi zajímavé projekty. Tím prvním je realizace automatizovaného skladu společnost KIEKERT Česká republika. Jedná se o velmi elegantní řešení zásobování výrobních linek největšího světového výrobce automobilových zámků v Přelouči. Zvolené řešení umožňuje společnosti Kiekert řešit meziroční nárůst objemu výroby bez nutnosti outsourcingu logistických služeb na vstupu do výroby. Druhým přihlášeným projektem je společné řešení společnosti Automotive Lighting, člena skupiny Magnetti Marelli a společnosti JIPOCAR Logistic – profesionálního poskytovatele komplexních logistických služeb. Jedná se o řešení postavené na plně automatizovaném skladu komponent pro výrobu led diodové světelné techniky pro automobilový průmysl. Hlavním impulsem pro vznik tohoto řešení byl dramatický nárůst pracnosti vyskladňování komponent při přechodu od výroby klasických světlometů k těm s led diodovou technologií.

Hodnocení obou projektů se ujala odborná komise sestavená z logistických profesionálů z řad členů presidia ČLA, členských společností asociace i z řad odborné logistické veřejnosti. Pro hodnocení byla použita standardizovaná hodnotící metodika Evropské logistické asociace. Zajímá vás, který z projektů se stane tím vítězným s doporučením k účasti v kole evropském? V takovém případě byste neměli chybět na slavnostním předání ocenění Logistický projekt roku 2015 dne 4. listopadu v rámci večerního programu mezinárodní logistické konference SpeedCHAIN 2015 v pražském Břevnovském klášteře.

30. Říjen 2015 | Publikováno v: Nezařazené