Logo; Česká logistická asociace

TRANSPORT LOGISTIC Mnichov 2017

Dne 9. května 2017 otevřel již po sedmnácté své brány veletrh Transport Logistic Mnichov.

Každé dva roky se zde setkává logistický svět, aby se vzájemně informoval o nejnovějším vývoji a trendech v oblasti dopravy a logistiky, navázal nové kontakty a dodal čerstvé impulsy těm již zavedeným.

2162 vystavovatelů z 62 zemí zde přivítalo rekordních 60 000 návštěvníků v devíti výstavních halách s celkovou rozlohou 115 000 m².

Centrálním tématem letošního veletrhu se stala digitální revoluce.
Na straně vystavovatelů, vedle poskytovatelů služeb všech oborů dopravy, byly zastoupeny společnosti z oborů, kterým patří budoucnost v oblasti digitalizace logistických procesů, telematiky a on-line obchodu.

Ve čtyřech dnech prezentovali aktéři celosvětové nákladní dopravy své technologie a řešení přepravy po zemi, vodě, kolejích i ve vzduchu.

I trh dronů, robotů a 3D tiskáren, ačkoliv prozatím omezený a jeho společenská akceptace a prostor využití je nejistý, byl na veletrhu zastoupen.

Mezi řadou samostatných vystavovatelů z ČR se prostřednictvím stánku ve společné české expozici MPO, stejně jako v předchozích letech, prezentovala i Česká logistická asociace.

16. Květen 2017 | Publikováno v: Nezařazené


MD logistika otevírá nový sklad

Společnost MD logistika dnes slavnostně otevřela nový mrazírenský sklad vybudovaný ve svém areálu v Dašicích. MD logistice tak o čtvrtinu vzroste skladovací kapacita pro mražené zboží. Při této příležitosti si firma také připomněla patnácté výročí svého vzniku z někdejšího podniku Mrazírny Dašice.

Nový mrazírenský sklad C9 nabízí prostory s vnitřní teplotou -24°C o ploše 1 997 m2, což představuje 4 256 paletových míst a až 4200 t uskladněného zboží. Nová hala je propojena s rampou příjmu zboží a s expediční rampou stávající mrazírenské haly. Investice v hodnotě převyšující 55 mil. Kč vyrostla na místě nevyhovujícího skladu z 90. let.

Celá zpráva – sklad MD logistika

4. Květen 2017 | Publikováno v: Nezařazené


Logistický projekt roku 2017

Česká logistická asociace o.s. (ČLA), člen Evropské logistické asociace, vyhlašuje v souladu s podmínkami tradiční celoevropské soutěže o evropský logistický projekt roku další ročník národního kola této prestižní soutěže pod názvem „Logistický projekt roku 2017″.

Přihlásit je možné projekty, které:
• Jsou v současné době implementovány minimálně z 80%
• Představují inovativní řešení se zřejmými přínosy pro jednu či více zúčastněných stran
• Nabízejí možnost přenosu získaného know-how na další subjekty

Projekty, které se umístí v národní soutěži na prvních třech místech, budou v případě zájmu předkladatelů následně nominovány Českou logistickou asociací do evropského kola European Gold Medal in Logistics and Supply Chain tak, jak je tomu v případě vítěze loňského kola, firmy MD Logistika a.s.

Více informací o podmínkách této soutěže se dočtete v přiložené kompletní zprávě.

Termín pro podání projektů národního kola je stanoven do 30. 09. 2017.

Těšíme se na návrhy Vašich projektů.

Celá zpráva – Logistický projekt roku 2017

1. Květen 2017 | Publikováno v: Nezařazené