Logo; Česká logistická asociace

Den české logistiky 2016 – poděkování

Vážení kolegové, obchodní partneři a logističtí odborníci,

dovolte mi, abych jménem České logistické asociace i jménem svým poděkoval všem, kdo přispěli k úspěšné realizaci letošního druhého ročníku odborného logistického veletrhu s názvem Den české logistiky, který Česká logistická asociace pořádá nejen pro své členy, ale i pro širokou logistickou veřejnost.

Den české logistiky 2016 se uskutečnil v rámci celoevropského projektu European Supply Chain Day a představil řadu firem z oblasti dopravy, logistiky a mnoha souvisejících oborů. V retailové pasáži hotelu Courtyard by Marriott Prague Airport na pražském letišti Václava Havla jsme letos přivítali bezmála 300 návštěvníků, na které vedle výstavních stánků čekal také bohatý odborný doprovodný program.

V rámci všech zapojených asociací sdružených v European Logistic Association se evropského dne logistiky zúčastnilo na 40,000 lidí, kteří se stali součástí 458 nejrůznějších akcí ve 23 evropských zemích.

Jsem přesvědčen, že 36 zapojených firem a na tři stovky účastníků v České republice představují velmi pěknou bilanci, která svědčí o tom, že logistika je v našich podmínkách aktivním a atraktivním oborem a že Česká logistická asociace a její členové jdou v tomto smyslu správným směrem.

Věřím, že i v příštím roce se u příležitosti třetího ročníku Dne české logistiky na půdě ČLA setkáme se všemi letošními partnery a účastníky a že navíc přibydou i další, kteří mají zájem o aktivní rozvoj tohoto oboru a kteří evropský den logistiky považují za vhodnou příležitost představit své produkty a služby, které díky špičkové kvalitě obstojí v náročné globální konkurenci a mnohdy dokonce udávají směr dalšího vývoje.

Těším se na další spolupráci!

Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D.
President

13. Květen 2016 | Publikováno v: Nezařazené


Česká logistika v Bruselu opět zazářila

Letošní ročník evropského kola soutěže Project of the Year, který v dubnu uspořádala v Bruselu Evropská logistická asociace, opět potvrdil špičkovou kvalitu české logistiky. Mezi šesti finalisty z celé Evropy byl i projekt společnosti KIEKERT CS nominovaný Českou logistickou asociací na základě jeho umístění v českém národním kole této soutěže s názvem Logistický projekt roku ČLA. Po předloňském vítězství projektu ŠKODA Auto v této prestižní soutěži je to již podruhé, co český logistický koncept takto výrazně boduje v ostré konkurenci předních evropských společností.

Kiekert CS vstupovala do soutěže s řešením vlastní výrobní logistiky postaveným na nahrazení klasického skladu moderním plně automatickým skladem od firmy Logzact. V této souvislosti vlastní výstavbě automatizovaného skladu předcházelo kompletní přepracování celého logistického systému a jeho příprava na nové uspořádání. Řešení ve svém důsledku přineslo významné zlepšení výkonu a efektivity celého komplexu logistických procesů ve firmě i celkové kapacity skladu a to při výrazném snížení počtu pracovních míst zejména v oblasti obslužného personálu. Přitom návratnost celkové investice je v horizontu maximálně tří let.
„Plně se potvrdila naše očekávání a to zvýšením efektivity vychystávání materiálu do výroby a celkovou optimalizací toku materiálu v rámci celého interního řetězce,“ uvedla manažerka logistiky společnosti KIEKERT CS Lucie Brklová. „Zvýšená kapacita skladu zároveň zajistila zvládnutelnost stálého nárůstu objemů produkce, který by jinak vyžadoval využití externího skladování.“

Vítězným projektem letošního ročníku se nakonec stalo řešení společnosti BLG Logistics, jehož podstatou je vytvoření plně automatizovaného provozu pro logistiku e-shopového zboží včetně manipulace s vráceným zbožím a to s využitím robotické práce a autonomního pohybu mobilních vozíkových regálů po volné ploše. Podle slov předsedy hodnotící komise však bylo rozhodování o výběru vítězného projektu letos neobyčejné složité, protože všechny projekty nabízely velmi inspirativní řešení s výrazným potenciálem transferability do jiných oborů.

Lucie Brklová hodnotí soutěž Project of the Year jako velmi inspirativní. „Inovátorské, poutavé, jednoznačně velice zajímavé a poučné. Ostatní projekty byly inspirací v prostředí jiných oborů, kde jsou však k nalezení výrazné analogie z pohledu logistických procesů.“

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Foto: L.Saenen

První foto zleva: Jos Marinus, president ELA, Lucie Brklová, manažerka logistiky KIEKERT-CS, Ronald Petrich, Manager Controlling & Processes, Global Logistics, KEKERT AG, Michal Oravec, vedoucí oddělení fyzické logistiky KIEKERT-CS, Miroslav Rumler, vice president, ČLA

3. Květen 2016 | Publikováno v: Nezařazené


Druhý ročník DNE ČESKÉ LOGISTIKY

Česká logistická asociace uspořádala ve spolupráci se společností RELIANT již druhý ročník veletrhu Den české logistiky.
Akce se konala 21. dubna v rámci celoevropského projektu European Supply Chain Day. Akce získala záštitu MD ČR a v jejím úvodu s prezentací vystoupil náměstek ministra dopravy, Ing. Tomáš Čoček, Ph.D.
Na veletrhu se představila řada firem z oblasti dopravy, logistiky a mnoha souvisejících oborů. Součástí veletrhu bylo také slavnostní předání evropských certifikátů ECBL.
Veletrh byl otevřen pro širokou odbornou veřejnost, která této možnosti v bohaté míře využila. Do retailové pasáže hotelu Courtyard by Marriott Prague Airport na pražském letišti Václava Havla zamířilo bezmála 300 návštěvníků, na které vedle výstavních stánků čekal i bohatý odborný doprovodný program včetně několika panelových diskusí. Účastníci získali jedinečnou možnost nahlédnout do aktuálního dění v dopravě a logistice a seznámit se s řadou úspěšných řešení i nejmodernějších technologií v oboru.
Na podpoře evropské logistiky se při Dni české logistiky podílelo 36 veletržních partnerů. Mezi vystavovateli nechyběly společnosti Bohemiakombi, Kalmar, EWT, EPAL, ESA, Linde, ČSOB, Tamtron, GS1, BITO, SATUM, IBG, CTP, OLTIS, ICZ, 108Agency, Newled a řada dalších.
Pozornost poutal stánek Evropské paletové asociace EPAL, na kterém generální ředitel asociace EPAL Martin Leibrandt a výkonná ředitelka Zemského výboru EPAL pro ČR a SR Dana Babušíková vysvětlovali, proč palety se značením EPAL zaručují stoprocentní dodržování kvality předepsané normou. Stánek na veletrhu měla rovněž humanitární nezisková organizace Lékaři bez hranic, pro niž je logistika velmi důležitá při poskytování zdravotní péče obětem katastrof, válečných konfliktů a epidemií.
Doprovodný program zahrnoval panelovou diskusi na témata Intralogistika a její místo v dodavatelském řetězci, seminář Evropské paletové asociace EPAL o paletovém hospodářství a interaktivní workshop zaměřený na moderní obalové materiály i technologie a práci s nimi. Řada aktivních prezentací se odehrávala přímo na stáncích.

Významným bodem veletržního programu bylo slavnostní předání evropských certifikátů ECBL úspěšným absolventům programu certifikace ELA (European Logistics Association), který Česká logistická asociace v ČR jako člen ELA zajišťuje. Cílem je zvyšování kvalifikace evropských logistických odborníků a možnost jejich uplatnění na národní i evropské úrovni.

Hotel Courtyard by Marriott Prague Airport poskytla pro uspořádání veletrhu developerská společnost CTP Invest, která nabízí komplexní služby v oblasti logistických, průmyslových a kancelářských nemovitostí. Hotel se nachází na pražském letišti v sousedství terminálů pro odbavení cestujících a nedaleko nákladního terminálu. Po skončení veletrhu nabízí atraktivní volné prostory k pronájmu kanceláří i k dalšímu využití.

Česká logistická asociace se účastní programu evropských veletrhů European Supply Chain Day již druhým rokem. Veletrhy se konají od roku 2014 v řadě zemí vždy ve třetí čtvrtek v měsíci dubnu. V České republice tato akce nese název Den české logistiky.

Fotogalerie viz „Den české logistiky 2016″

1. Květen 2016 | Publikováno v: Nezařazené