Logo; Česká logistická asociace

Nabídka studia pro zájemce – ŠKODA AUTO Vysoká škola

ŠKODA AUTO Vysoká škola, prestižní soukromá vysoká škola, byla založena roku 2000 společností ŠKODA AUTO. Je jedinou vysokou školou v České republice, jejímž zakladatelem je velká nadnárodní společnost. Nabízí bakalářské i navazující magisterské studijní obory, které ideálně kombinují ekonomické vzdělání se základy technických disciplín. Studium nejenomže reflektuje současné potřeby praxe, ale dodržuje také přísné akademické standardy. Studenti mají možnost vyjet za studiem na více než 30 partnerských univerzit či na pracovní stáž do některého z podniků koncernu Volkswagen. Výuka probíhá v českém nebo anglickém jazyce, v kombinované či prezenční formě. V roce 2014 získala ŠKODA AUTO Vysoká škola mezinárodní akreditaci Accreditation Council for Business Schools and Programs.

Více informací o ŠKODA AUTO Vysoké škole naleznete na: www.savs.cz

3. Leden 2017 | Publikováno v: Nezařazené


Rozhovor o ECBL a novinkách v certifikačním řízení

Přinášíme vám rozhovor s Ing Kamilem Slavíkem , Předsedou Národní Certifikační rady(NCR) a Vice Presidentem ČLA

• Co se ještě letos očekává, pokud jde o ECBL?

V prosinci letošního roku, konkrétně ve dnech 6.-7.12.2016, se koná poslední letošní kolo certifikačních zkoušek Evropské logistické asociace. Počátky certifikace logistiků spadají již do roku 1997, kdy byla zřízena Evropská certifikační rada pro logistiku (ECBL), která koordinuje a dohlíží na certifikační proces v mnoha zemích Evropy i mimo ní. V České republice funguje ELA certifikace již šestým rokem a tento nadcházející termín bude poslední před významnou inovací celého systému Certifikace.

• Jak se „povedl“ letošní rok z hlediska certifikací?

I v letošním roce prošla úspěšně certifikací řada logistických pracovníků a jsme V ČLA potěšeni, že všichni letos uspěli. Na nedávné konferenci Speedchain v Břevnovském klášteře došlo ke slavnostnímu předání ECBL Certifikátů společně s odznaky pěti logistikům ze společnosti Škoda Auto.

• Je pravdou, že ELA certifikace se rozšiřuje i mimo Evropu ? Kde všude se pořádá ?

Mimo Evropskou unii je možné zkoušky složit v Číně, Indonésii, Jižní Africe , Kazachstánu a Egyptě. Další země se postupně připojují. V Evropě jsou aktivní tyto země: Rakousko, Belgie, Česká republika, Nizozemsko, Španělsko, Ruská federace, Finsko, Irsko, Německo, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Švýcarsko, Švédsko, Velká Británie a Itálie.

• A jak si Česká republika vede v porovnání s ostatními zeměmi?

Česká republika má v současné době přibližně 60 certifikovaných logistiků. Tato čísla jsou srovnatelná například se Švédskem či Finskem, jsou ale pod průměrem evropských zemí. Mezi úspěšnější země patří logisticky nejpokrokovější Švýcarsko, Nizozemí a Velká Británie. Velký nárůst v posledních letech je v Polsku, které se již dostalo na druhou příčku s více než 1000 certifikovaných logistiků. S ohledem na snahu udržet v našem regionu logistiku na konkurenční úrovni máme v České republice dost co zlepšovat.

• Zaznamenáváte třeba nějaký posun v tom, kdo se k certifikacím hlásí – například z hlediska velikosti či zaměření firem či jinak? Roste o certifikaci zájem?

Skladba zájemců zůstává beze změny a počty absolventů víceméně poslední dva roky stagnují.
Proto již druhým rokem v celoevropském týmu pracujeme nových věcech i rozšíření produktů certifikace. V loňském roce se v několika zemích nastartoval projet tzv. Kandidátů cESLog a cEJLog. Jedná se o spolupráci s vysokými školami , kde je nejúspěšnějším absolventům logistických specializací na úrovni bakalář nebo magistr přiznán kandidátský certifikát bez certifikačních zkoušek. Důležitým předpokladem k jeho vydávání je pro konkrétní školu úspěšná akreditace, která ověřuje shodu vzdělávacích předmětů s ECBL evropskými osnovami. V České republice již jednáme s několika vysokými školami a předpokládáme dokončení akreditací v příštím roce.

• Jak probíhá implementace standardů pro harmonizaci s European Qualifications Framework? Jak probíhají práce, kdo se na tom podílí? Co to přinese, jaké budou výhody?

Nové standardy, které jsou harmonizovány s Evropskými kvalifikačními rámci (EQF) a jsou iniciativou EU pro harmonizaci celoživotního vzdělávání, jsou již hotové .
Součástí změn je rozšíření a aktualizace databází otázek , na které pracovali nejen akademici ze všech členských zemí ELA, ale i akademici z řady Universit. Pro organizaci certifikačních zkoušek to bude představovat řadu změn, mj. se bude jednat o nová schémata testů, a to ve čtyřech skupinách a celkem devíti modulech, neboli oblastech , které by měl logistický pracovník nebo manažer ovládat.

Proto věříme, že tyto inovace a harmonizace umožní větší zviditelnění odpovídající kvalifikace logistiků na trhu práce , tak v samotných firmách vzbudí větší zájem o ELA ECBL i v naší republice.

Termíny pro příští rok budou v únoru publikovány na webových stránkách ČLA.

22. Listopad 2016 | Publikováno v: Nezařazené


Cenu za Logistický projekt roku získala společnost MD logistika, a.s.

V letošním roce o postup do evropského kola této prestižní soutěže v České republice svedly boj dva atraktivní projekty. Jedním z nich byl Nový logistický koncept – Inovace v materiálovém a informačním toku společnosti Brose, druhým Hub-and-Spoke systém přepravy mraženého zboží pro společnost BILLA ČR firmy MD logistika, a.s.
Odborná hodnotitelská komise vybrala v souladu s kritérii EGML Evropské logistické asociace pro postup do evropského kola projekt společnosti MD logistika, a.s.
Oba soutěžní projekty každopádně představily velmi zajímavá řešení šitá na míru konkrétních podmínek ve výrobě, resp. distribuci zboží.

Evropská logistická asociace (ELA) je každoročním vyhlašovatelem European Gold Medal in Logistics and Supply Chain (dříve European Award of Logistic Excellence), evropské ceny pro vynikající logistické projekty. Tato soutěž je na evropské úrovni pravidelně vyhlašována s cílem podpořit a iniciovat inovativní řešení konkrétních logistických projektů.
Česká logistická asociace, z.s. (ČLA), člen Evropské logistické asociace, vyhlašuje v souladu s podmínkami této tradiční celoevropské soutěže o evropský logistický projekt roku od roku 2014 každoročně i české národní kolo této prestižní soutěže pod názvem „Logistický projekt roku 2016“.
Důkazem toho, že česká logistika má co nabídnout, ale i motivací pro případné zájemce o účast v této soutěži je skutečnost, že projekty nominované v předchozích letech opakovaně bodovaly – projekt ŠKODA Auto se stal vítězem European Gold Medal in Logistics a projekt společnost KIEKERT CS se umístil mezi finalisty dalšího ročníku této soutěže.

Letošní cenu vítěze soutěže Logistický projekt roku z rukou ing. Miroslava Rumlera, vice presidenta ČLA, v historických prostorách Břevnovského kláštera v Praze v rámci mezinárodní logistické konference SpeedCHAIN 2016 převzal Jiří Hubinka – obchodní ředitel společnosti MD logistika, a.s.

11. Listopad 2016 | Publikováno v: Nezařazené