Logo; Česká logistická asociace

ŠKODA AUTO Vysoká škola získala akreditaci Evropské logistické asociace

Duben 2017. ŠKODA AUTO Vysoká škola úspěšně prošla akreditačním procesem Evropské logistické asociace a získala akreditaci pro bakalářský obor Podniková ekonomika a řízení povozu, logistiky a kvality a navazující magisterský obor Podniková ekonomika a management provozu. Akreditace studentům pomůže získat mezinárodní logistický certifikát cEJLog.

Po zdárném získání akreditace Evropské logistické asociace se studenti a absolventi bakalářského oboru Podniková ekonomika a řízení provozu, logistiky a kvality a navazujícího magisterského oboru Podniková ekonomika a management provozu mohou těšit z dalšího benefitu. Nejúspěšnějším absolventům těchto logistických specializací je přiznán kandidátský certifikát cEJLog bez certifikačních zkoušek. Důležitým předpokladem pro vydávání certifikátu je úspěšné udělení akreditace Evropské logistické asociace, jež ŠKODA AUTO Vysoká škola získala, jako první vysoká škola v České republice, v letošním roce. Česká republika má v současné době přes 60 certifikovaných logistiků, celkový počet držitelů ECBL certifikátů z celého světa pak přesahuje číslo 7200. Jejich řady tak možná brzy rozšíří i studenti ŠKODA AUTO Vysoké školy.

„Jsme velmi potěšeni, že právě ŠKODA AUTO Vysoká škola dokázala jako první u nás splnit náročné akreditační podmínky a věřím, že renomé této vysoké školy jistě naváže na úspěch ŠKODA AUTO a.s., jež nedávno získala titul za nejlepší evropský logistický projekt roku 2014,“ uvádí k udělení akreditace předseda Národní certifikační rady a vicepresident České logistické asociace Ing. Kamil Slavík.

CELÁ TISKOVÁ ZPRÁVA

20. Duben 2017 | Publikováno v: Nezařazené


DEN ČESKÉ LOGISTIKY 2017

Ve středu 5. dubna se již potřetí sešla široká logistická veřejnost v Kozomíně nedaleko Prahy. Pod pomyslnou vlajkou České logistické asociace se zde konal již třetí ročník Dne české logistiky. Během prvních dvou ročníků se Den české logistiky vyprofiloval v odborný logistický veletrh s diskusní platformou a získal si oblibu mezi logistickými odborníky i širší logistickou veřejností. To potvrzuje také letošní účast, která dosáhla téměř tří set účastníků.

Den české logistiky zahájil již tradičně prezident České logistické asociace Prof. Ing. Václav Cempírek. „Česká republika jako jediná ze zemí východní Evropy pořádá Den logistiky v takovémto rozsahu,“ kvitoval Václav Cempírek ve svém úvodním projevu, ve kterém poděkoval partnerům Dne české logistiky, mezi kterými byly například společnosti ČD Cargo, Linde Material Handling Česká republika, ČSOB Leasing, GS1 Czech, IBG, BITO skladovací technika, PROMAN, PEUGEOT Domanský, SHERLOG a mnoho dalších za jejich přízeň. Poděkování patřilo také České logistické asociaci a pořadatelské společnosti RELIANT, které s velkou pečlivostí letošní ročník připravily.
Ve videozdravici pozdravil také účastníky Dne české logistiky prezident Evropské logistické asociace Jos Marinus. Zdůraznil význam pořádání Dnů logistiky v jednotlivých zemích, a popřál mnoho úspěchů českému třetímu ročníku.

„Těší nás, že již třetím rokem můžeme být partnery Dne české logistiky,“ zahájil svoji prezentaci Jaroslav Kaizr, obchodní ředitel hostitelské společnosti CTP. „CTPark Prague North se stále úspěšně rozrůstá, momentálně máme zaplněné kapacity a stavíme další. Věřím, že je tomu tak i díky Dni české logistiky, který se zde koná již podruhé,“ pokračoval dále Jaroslav Kaizr. Ve své prezentaci zmínil také téma lidských zdrojů, které je důležité pro klienty společnosti CTP.

Čestným hostem letošního Dne české logistiky byl expert ODS pro oblast školství Mgr. Václav Klaus ml., který vystoupil s přednáškou na téma vzdělávání v logistické sféře. Během přednášky se dotkl mnoha problémů současného českého školství, hovořil o odpovědnosti státu vůči potřebám společnosti. „Věk maturantů se stále zvyšuje, úroveň maturitních zkoušek klesá, ale polovina žáků neodmaturuje,“ upozornil na problém Václav Klaus. Podtrhl také důležitost zapojení zaměstnavatelů do učňovského školství, které by dle jeho názoru přineslo zvýšený zájem o řemeslné obory.

Doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc. rektor Vysoké školy Škoda Auto, promluvil na téma kvalifikace pracovní síly jako nástroje prosperity moderní ekonomiky. Ve své přednášce zdůraznil důležitost kombinace teorie a praxe a vyzdvihl potřebu všeobecného vzdělávání jako základu pro odbornou specializaci.
Ve své prezentaci Pavel Mertlík představil také Vysokou školu Škoda Auto, jejíž součástí je například povinná část studia v zahraničí, povinná praktická část v závodě Škoda Auto a podobně. Dále zmínil, že absolventi VŠ Škoda Auto mají stoprocentní jistotu uplatnění.
V závěrečném shrnutí podotkl, že svět práce v dlouhodobém horizontu je neznámý, vysoké školy však musí umět mladé lidi připravit i na vzdálenější budoucnost, proto je důležitý důraz na všeobecné vzdělání a praxi jakou součást vzdělání.

Další částí byla panelová diskuse na téma Optimální meze udržitelnosti v logistice. Za diskusním stolem zasedli Mgr. Peter Čech ze společnosti Kodys, Ing. Jiří Krofta, nezávislý HR poradce, Ing. Jan Rindt ze společnosti SSI Schäfer, Ing. Dalibor Lakomý, Škoda Auto a Ing. Rostislav Hlosta, Vítkovice IT Solutions. Jednotliví panelisté nabídli pohled na logistiku hned z několika úhlů – logistika a udržitelnost, logistika a automatizace a logistika a člověk. Během diskuse padlo mnoho zajímavých názorů a podnětů k zamyšlení – například automatizace a robotizace s nástupem Průmyslu 4.0.

Po skončení panelové diskuse přišlo na řadu předávání evropských certifikátů ECBL úspěšným absolventům programu ELA (European Logistics Association), který Česká logistická asociace jako člen ELA nabízí. Předávající Ing. Kamil Slavík podotkl: „Letošní rok je pro nás zlomový, certifikace je napojena na celosvětové standardy. Podařilo se vytvořit projekt pro vysoké školy, vytipovat nejšikovnější studenty a nabídnout certifikaci za dobrých podmínek.“

V odpolední části se uskutečnily aktivní prezentace přímo na stáncích partnerů. Zde měli návštěvníci možnost seznámit se s programem financování od společnosti ČSOB Leasing, možnostmi manipulační techniky Linde Material Handling, výhodami zavedení čárových kódů pro nové produkty v podání společnosti GS1 anebo nabídkou užitkových vozidel Peugeot společnosti Domanský.
Během odpoledního volného programu účastníci v přátelské atmosféře živě diskutovali témata, která byla akcentována během dopoledních prezentací, a navštěvovali stánky jednotlivých partnerů.
Den české logistiky si letošním třetím ročníkem upevnil svoji pozici na evropské logistické scéně a nadále nepochybně patří do pracovních diářů všech, kteří se na české logistické scéně pohybují.

fotogalerie

19. Duben 2017 | Publikováno v: Nezařazené


Pozvánka na ELA – ECBL certifikaci

Dovolujeme si Vás pozvat na první kolo certifikačního řízení!
V letošním roce bude ECBL certifikace probíhat již dle nových ELA standardů, které byly harmonizovány s evropskými kvalifikačními rámci (EQF) a jsou iniciativou EU pro harmonizaci celoživotního vzdělávání.

Národní certifikační rada (NCR) vyhlásila pro rok 2017 tyto termíny certifikací :

23. – 24. květen, 19. – 20. září, 28. – 29. listopad

Cílem certifikačního řízení je umožnit zájemcům:

- získat evropský logistický certifikát udělovaný Evropskou certifikační radou pro logistiku (ECBL)
- potvrdit znalost metod řízení logistických procesů, odpovídajících jednotným evropským standardům
- rozvíjet své odborné kompetence
- zvýšit svoji kvalifikaci v rámci EQF a možnosti uplatnění na trhu práce v ČR i zahraničí

Certifikaci lze získat ve dvou kategoriích – po splnění kvalifikačních a odborných požadavků stanovených ECBL:

- EJlog – European Junior Logistician / Supervisory/Operational Management Level
- ESlog – European Senior Logistician / Senior Management Level

Obě kategorie se liší v požadavcích kladených na uchazeče, zejména z hlediska současného funkčního postavení, kvality a délky odborné praxe, úrovně a rozsahu teoretických a praktických znalostí.

Rádi zodpovíme Vaše další dotazy a těšíme se na setkání v květnu!

Více informací naleznete rovněž v sekci „Certifikace“

16. Březen 2017 | Publikováno v: Nezařazené