Logo; Česká logistická asociace

ERGONOMIE V LOGISTICE

Dovolujeme si Vás pozvat na konferenci ERGONOMIE V LOGISTICE,  pořádanou
dne 25. – 26. května 2016.

Pořadatel: ŠKODA AUTO a.s.

Více informací v příloze:
POZVÁNKA – ERGONOMIE V LOGISTICE

13. Duben 2016 | Publikováno v: Nezařazené


Risk management v logistice

Za velkého zájmu představitelů z řad logistiky, se v únoru v  Zámeckém hotelu Třešť, uskutečnila odborná konference se zaměřením na řízení rizik v logistice a dopravě. Česká logistická asociace přidělila pořádající firmě SATUM pro tuto konferenci svou záštitu. Přednášky se týkaly důležitosti přípravy plánů na rizika v logistice, kterých v současné době existují na dvě stovky. Jedněmi z největších, byla označena kybernetická rizika, kdy firmám hrozí úniky dat. Dalšími diskutovanými tématy přednášek byla důležitost pojištění a bezpečnosti v kombinaci s moderními technologiemi, kvalitními informacemi o provozních podmínkách, dopravní infrastruktuře, omezení zanedbání preventivních opatření až po bezpečné uložení a zajištění nákladů na vozidlech. Konference přinesla řadu nových poznatků a napomohla k výměně zkušeností a praktických řešení při snižování prezentovaných rizik,  která se stávají stále větším nebezpečím pro oblast logistiky a dopravy.

1. Duben 2016 | Publikováno v: Nezařazené


Novela zákona 361/2000 Sb.

Pro obor logistiky, jehož nedílnou součástí je nákladní doprava, přináší novela zákona 361/2000 Sb., o silničním provozu, která čeká na zveřejnění ve Sbírce zákonů, mimo jiné i jednu zajímavou změnu. Tou je nová povinnost odesilatele předat náklad k přepravě v takovém stavu a takovým způsobem, který umožňuje splnění povinnosti řidiče při nakládání, upevnění a umístění nákladu. Jedná se o přenesení odpovědnosti na odesilatele a vnesení větší logiky do této problematiky. Nově by již nemělo být možné sankcionování řidiče za uložení a upevnění nákladu, které nemohl nijak ovlivnit. Zda se podaří naplnit záměr zákonodárce a jaké změny v procesech nebo nákladech nám tato změna přinese, ukáže až praxe.

19. Leden 2016 | Publikováno v: Nezařazené