Logo; Česká logistická asociace

Veletrh v Mnichově zaznamenal rekordní účast

V oblasti logistiky se již  ví, že účast na veletrhu Transport logistic v Mnichově je téměř povinností, které nezabránila ani stávka ve vlakové dopravě v Německu.

Účast na 15. ročníku veletrhu byla po všech stránkách opravdu rekordní.

Přes  55.000  návštěvníků (2013: 52.308) ze 124 zemí a 2.050 (2013: 2.013) vystavovatelů ze 62 zemí se představilo na ploše mnichovského výstaviště. Význam veletrhu zdůraznil Spolkový ministr dopravy

Alexander Dobrindt během slavnostního zahájení veletrhu: „Veletrh transport logistic je nejdůležitějším, centrálním veletrhem ve světě v oblasti logistiky a dodavatelských řetězců.“

Více naleznete v přiložené tiskové zprávě.


14. Květen 2015 | Publikováno v: Nezařazené


ČLA vyhlašuje další ročník národního kola soutěže o Logistický projekt roku

Česká logistická asociace o.s. (ČLA), člen Evropské logistické asociace (ELA), vyhlašuje nový ročník národního kola prestižní soutěže o evropský logistický projekt roku „ELA Award – European Gold Medal in Logistics and Supply Chain“. Do soutěže je možné přihlásit logistické projekty, které:

  • jsou v současné době implementovány alespoň z 80%,
  • představují inovativní řešení se zřejmými přínosy pro jednu či více zúčastněných stran,
  • nabízejí možnost přenosu získaného know-how na další subjekty.

Projekty přihlášené do soutěže bude posuzovat komise odborníků jmenovaných prezídiem ČLA. Projekt vyhodnocený jako nejlepší bude Českou logistickou asociací nominován do evropského kola soutěže.

Pro národní kolo jsou projekty do soutěže přijímány v českém jazyce a to ve třech fyzických výtiscích a jedné elektronické kopii na CD nebo DVD.

Nejzazším termínem pro jejich předložení je 30.9.2015. Projekty lze doručit poštou či osobně na adresu ČLA, Institut Jana Pernera, Pod Výtopnou 367, Praha 8 – Karlín.  Rozhodným termínem pro zařazení projektu do soutěže je termín přijetí projektu na výše uvedené adrese.

Více informace a přihláška k soutěži a podmínky pro nominaci projektů do soutěže ELA Award for Logistic Excelence naleznete v přiložených souborech:

podmínky k soutěži

přihláška

30. Duben 2015 | Publikováno v: Nezařazené


Den české logistiky

Den české logistiky: první ročník předčil očekávání a založil novou tradici

Ve čtvrtek 16.4.2015 proběhl v prostorách CTParku Prague North historicky první ročník Dne české logistiky – zcela nového odborného diskusního fóra věnovaného problematice strategie rozvoje české logistiky rozšířeného o veletržní expozici v prostorách moderní skladové haly a atraktivní doprovodný program. Těžištěm jednotlivých částí odborného programu byly příspěvky ředitele odboru strategie MDČR, představitelů MŠMT, MPO, MMR, SŽDC, ESF, GS1, středních a vysokých škol s logistickými obory a dalších institucí s přímým vlivem na strategii rozvoje dopravy a logistiky v ČR. Na tyto příspěvky pak  navazovaly panelové diskuze za účasti představitelů významných uživatelů logistické infrastruktury a společností podnikajících v rámci platného legislativního rámce.

V rámci zcela nového konceptu Dne české logistiky byla paralelně s tímto programem v místě konání Dne české logistiky k dispozici výstavní plocha pro vybudování veletržní expozice společností, které mají zájem představit své produkty a služby široké odborné logistické veřejnosti. Přestože pořadatel akce – Česká logistická asociace – předpokládal původně účast 120-150 osob, výsledná účast předčila veškerá očekávání: I přes velmi krátký čas, který byl pro přípravu k dispozici, se prvního ročníku této zcela nové akce zúčastnilo bezmála 400 logistických odborníků z firem a institucí všech velikostí.

Celkově tak byl první ročník Dne české logistiky velmi úspěšný a v nejbližších dnech začnou přípravy na ročník druhý, který opět ve vazbě na European Supply Chain Day Evropské logistické asociace proběhne v termínu 21.4.2016.

23. Duben 2015 | Publikováno v: Nezařazené