Logo; Česká logistická asociace

Den české logistiky

Den české logistiky: první ročník předčil očekávání a založil novou tradici

Ve čtvrtek 16.4.2015 proběhl v prostorách CTParku Prague North historicky první ročník Dne české logistiky – zcela nového odborného diskusního fóra věnovaného problematice strategie rozvoje české logistiky rozšířeného o veletržní expozici v prostorách moderní skladové haly a atraktivní doprovodný program. Těžištěm jednotlivých částí odborného programu byly příspěvky ředitele odboru strategie MDČR, představitelů MŠMT, MPO, MMR, SŽDC, ESF, GS1, středních a vysokých škol s logistickými obory a dalších institucí s přímým vlivem na strategii rozvoje dopravy a logistiky v ČR. Na tyto příspěvky pak  navazovaly panelové diskuze za účasti představitelů významných uživatelů logistické infrastruktury a společností podnikajících v rámci platného legislativního rámce.

V rámci zcela nového konceptu Dne české logistiky byla paralelně s tímto programem v místě konání Dne české logistiky k dispozici výstavní plocha pro vybudování veletržní expozice společností, které mají zájem představit své produkty a služby široké odborné logistické veřejnosti. Přestože pořadatel akce – Česká logistická asociace – předpokládal původně účast 120-150 osob, výsledná účast předčila veškerá očekávání: I přes velmi krátký čas, který byl pro přípravu k dispozici, se prvního ročníku této zcela nové akce zúčastnilo bezmála 400 logistických odborníků z firem a institucí všech velikostí.

Celkově tak byl první ročník Dne české logistiky velmi úspěšný a v nejbližších dnech začnou přípravy na ročník druhý, který opět ve vazbě na European Supply Chain Day Evropské logistické asociace proběhne v termínu 21.4.2016.

23. Duben 2015 | Publikováno v: Nezařazené


ČLA má nového prezidenta

Česká logistická asociace uspořádala dne 19. 2. 2015 výroční členskou konferenci, kde  zhodnotila pracovní činnost za uplynulý rok a za celé volební období, schválila zprávu o stavu hospodaření a revizní zprávu za rok 2014. Dále seznámila  členskou základnu  s plánem činnosti na rok 2015, který je velmi bohatý. Pro názornost uvádíme několik aktivit, které nás v letošním roce čekají – účast na veletrhu Transport a Logistika v Mnichově, poskytnutí odborné spolupráce veletrhu For Logistic, poskytnutí odborné garance veletrhu Euro Trans Brno a konferenci Speed Chain. Asociace bude pokračovat v dlouhodobě úspěšných činnostech, mezi které patří provádění a udělování Evropského logistického certifikátu a organizaci a vyhlašování soutěže o logistický projekt roku 2015. K významným připravovaným akcím patří uspořádání 1. ročníku setkání s názvem „Den české logistiky“, který se uskuteční 16. 4. 2015 (www.den-logistiky.cz).

Výroční členská konference volila nové prezidium, které po oficiální části na svém prvním zasedání zvolilo nového prezidenta. Dosavadní prezident pan Ing. František Kyncl, Ph.D. se rozhodl již nepokračovat ve funkci. V prvním kole byl jednomyslně zvolen nový prezident Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D., který působí v logistice v pedagogickém procesu více než 20 let. Po krátkém představení svého působení v nové funkci poděkoval dosavadnímu prezidentovi za aktivní činnost v ČLA. Viceprezidentem byl opětovně zvolen pan Ing. Kamil Slavík, který je i předsedou národní certifikační rady.

25. Únor 2015 | Publikováno v: Nezařazené


Termíny certifikačních zkoušek ECBL v roce 2015

Pozvánka na ELA – ECBL certifikační testy

Národní certifikační rada (NCR), jenž působí při České logistické asociaci a má akreditaci Evropské logistické asociace (ELA) k organizaci a pořádání Evropského programu certifikace v oblasti logistiky v České republice,  vyhlašuje další ročník certifikačních zkoušek.

Pro letošní rok jsou termíny testů stanoveny na : 13. – 14. březen, 22. -23. září a 23-24. listopad 2015. Více informací k certifikačnímu řízení naleznete v sekci certifikace.

20. Leden 2015 | Publikováno v: Nezařazené