Logo; Česká logistická asociace

Novela zákona 361/2000 Sb.

Pro obor logistiky, jehož nedílnou součástí je nákladní doprava, přináší novela zákona 361/2000 Sb., o silničním provozu, která čeká na zveřejnění ve Sbírce zákonů, mimo jiné i jednu zajímavou změnu. Tou je nová povinnost odesilatele předat náklad k přepravě v takovém stavu a takovým způsobem, který umožňuje splnění povinnosti řidiče při nakládání, upevnění a umístění nákladu. Jedná se o přenesení odpovědnosti na odesilatele a vnesení větší logiky do této problematiky. Nově by již nemělo být možné sankcionování řidiče za uložení a upevnění nákladu, které nemohl nijak ovlivnit. Zda se podaří naplnit záměr zákonodárce a jaké změny v procesech nebo nákladech nám tato změna přinese, ukáže až praxe.

19. Leden 2016 | Publikováno v: Nezařazené


TRANSPORT LOGISTIC CHINA 2016

Nabízíme Vám aktivní účast na mezinárodním veletrhu Transport+Logistic v Šanghaji 2016.

Více informací v příloze:
POZVÁNKA  PRO VYSTAVOVATELE

15. Leden 2016 | Publikováno v: Nezařazené


Seminář „CELNÍ KODEX UCC A ZMĚNY 2016″

Rádi bychom Vás upozornili na odborný seminář:

„CELNÍ KODEX UCC A ZMĚNY 2016“

Pořádaný dne 10. 12. 2015 v pražském hotelu ALWYN.

Pořadatel: Svaz spedice a logistiky a DOPRAVNÍ NOVINY

Bližší informace naleznete v přiložené pozvánce.

Program semináře:
• Náběh účinnosti modernizovaného Celního kodexu EU (UCC) a souvisejících prováděcích nařízení, včetně seznámení s hlavními změnami, které UCC spolu se souvisejícími prováděcími předpisy přinese
• Aktuální stav nové národní celní legislativy (např. Celní řád) a jejími dopady do celní praxe
• Změny, které v oblasti celních řízení nastanou po účinnosti nových právních norem.
• Postavení držitelů Osvědčení AEO po účinnosti nové celní legislativy
• Poradna – druhá půle semináře nabídne možnost konzultace vašich otázek na místě.

Celní seminář CELNÍ KODEX 10.12.2015 – POZVÁNKA

22. Listopad 2015 | Publikováno v: Nezařazené