Logo; Česká logistická asociace

SPEEDCHAIN 2018

Ve dnech 7.-8.11.2018 se bude konat v historických prostorách Břevnovského kláštera v Praze již třináctý ročník mezinárodní logistické konference SpeedCHAIN International (www.speedchain.eu).

V letošním roce proběhne konference v duchu motta „Logistika: trendy, procesy, produkty“. Již tradičně se na tomto vrcholném logistickém setkání sejde téměř 600 významných logistických osobností, aby si předali své zkušenosti a navázali nové kontakty.

Speciálním hostem letošního ročníku konference SpeedCHAIN bude jedna z nejvlivnějších světových HR manažerek – Rostya Gordon-Smith – která byla jmenována jednou z 50 vrcholových, světových HR manažerů a zvolena mezi 20 nejvlivnějšími ženami v České republice.

Účastníci se v průběhu prvního konferenčního dne dozvědí, co nás v příštích letech čeká a jaké jsou v logistice aktuální trendy a produkty. Během nabitého konferenčního programu vystoupí 57 českých i zahraničních speakerů, proběhnou 4 odborně moderované panelové diskuze, navštívit bude možno celkem 10 odborných sekcí. Celá konference je simultánně tlumočena čj/aj. Od 17.00 hodin bude vyčleněn dvouhodinový prostor pro neformální networking a od 19.00 hodin bude zahájen slavnostní večer V.I.P. Logistic Rendezvous ve stylu Jamese Bonda.

Součástí slavnostního večera V.I.P. Logistic Rendezvous bude společenský program moderovaný Olgou Lounovou, doprovázený její hudební skupinou, s bohatým rautem, elektronickým slosováním všech účastníků s možností výhry široké palety cen, fotokoutkem a diskotékou v zastřešeném atriu. V průběhu večera budou již tradičně předána prestižní logistická ocenění.

Konference SpeedCHAIN představuje významnou platformu pro výměnu odborných informací a názorů a nabízí příležitost upozornit na příklady best practice v lokálním, regionálním, evropském a globálním měřítku. Zaregistrovat se můžete na: http://www.speedchain.eu/registrace Manažerka konference: Ing. Lucie Padevětová, RELIANT s.r.o., padevetova@reliant.eu

19. Říjen 2018 | Publikováno v: Nezařazené


Exkurze členů ČLA ve VUZ Cerhenice

V měsíci září proběhla odborná exkurze členů České logistické asociace. Její řady rozšířila v letošním roce i jedna z předních společností z oboru kolejové dopravy, Výzkumný ústav železniční, a.s. Právě v jeho jedinečném zkušebním centru ve Velimi dostala ČLA unikátní možnost tuto tradiční podzimní akci uskutečnit.

Pod odborným vedením provozního ředitele p. Klofandy proběhla prezentace s prohlídkou zkušebního centra se zázemím a ukázkou hal pro přípravu a provádění stacionárních zkoušek a oživování vozidel a haly s dynamickým zkušebním stavem, kde je možné zkoušky realizovat ve spolupráci s akreditovanou zkušební laboratoří.

VUZ disponuje unikátním zkušebním a technologickým zázemím s moderními zkušebními metodami, ke kterým patří praktické ověřování technických parametrů a jízdních vlastností železničních kolejových vozidel přímo na trati.
VUZ provozuje dva vlastní zkušební železniční okruhy, které patří k významným a uznávaným zkušebním centrům pro železniční techniku a drážní zařízení v Evropě. Svým technickým vybavením vytváří unikátní kompaktní celek pro realizaci celé řady jak jízdních zkoušek kolejových vozidel, drážních zařízení a dopravních prostředků, tak i dalších experimentů a laboratorních zkoušek.
Pro vlastní zaměstnance i externí zájemce vybudoval VUZ rovněž Školicí středisko pro interoperabilitu evropského železničního systému.

Do portfolia VUZ spadá rovněž poskytování speciálních služeb v odvětví železniční techniky, zejména pak v oblastech autorizované a akreditované činnosti a zkušebnictví pro klientelu z celé EU.

Zákazníky jsou zejména výrobci kolejových vozidel a komponentů pro železniční systémy a drážní dopravu, vlastníci železniční infrastruktury, provozovatelé dráhy a drážní dopravy, státní orgány a instituce v tuzemsku i zahraničí.

Kvalitní přípravu i náplň akce ocenili všichni zúčastnění a společně se lze jen těšit na další zajímavou volbu prostředí spojeného s logistikou, při které bude možnost se znovu setkat.

10. Říjen 2018 | Publikováno v: Nezařazené


Incomingová mise českých logistiků do Nizozemska

Zahraniční kancelář agentury CzechTrade v Rotterdamu připravila pro české podnikatelské subjekty, aktivní v oblasti logistiky dopravy osob a věcí – přepravě osob a věcí – vývoj a distribuce příslušenství incomingovou misi do Nizozemska.
Více se dozvíte v přiložené pozvánce.

Nizozemsko_incomingová mise listopad 2018

10. Říjen 2018 | Publikováno v: Nezařazené