Logo; Česká logistická asociace

Program

logo DČL9.00-9.30

Registrace | Coffee Break

9.30-9.40

Zahájení | Úvodní slovo

Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D., prezident ČLA
Dr. Jos Marinus, prezident ELA
Ing. Jaroslav Kaizr, obchodní ředitel CTP Invest

9.45-10.45

Úvodní přednášky

Jak má vypadat všeobecné vzdělání v logistické éře?

Mgr. Václav Klaus, ml., expert ODS pro oblast školství

Kvalifikace pracovní síly jako nástroj prosperity moderní ekonomiky

Doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc., rektor VŠ ŠKODA Auto

10.45-11.45

Panelová diskuze | Optimální meze udržitelnosti v logistice

Moderátor:
RNDr. Josef Černý,
ICZ a.s.

Účastníci:
Mgr. Peter Čech
, Kodys
Ing. Jiří Krofta, HR
Ing. Jan Rindt, SSI Schäffer
Ing. Dalibor Lakomý, ŠKODA Auto
Ing. Rostislav Hlosta, VÍTKOVICE IT SOLUTIONS

11.45-12.00

Předávání certifikátů ECBL

12.00-13.00

Oběd

13.15-13.30

Vystoupení partnerů v rámci expozice:
ČSOB + Linde Material Handling ČR

13.45-14.00

Vystoupení partnera v rámci expozice:
GS1

14.15-14.30

Předávání cen soutěží

14.30

Odpolední Coffee Break

16.00

Předpokládaný závěr akce