Logo; Česká logistická asociace

Exkurze členů ČLA ve VUZ Cerhenice

V měsíci září proběhla odborná exkurze členů České logistické asociace. Její řady rozšířila v letošním roce i jedna z předních společností z oboru kolejové dopravy, Výzkumný ústav železniční, a.s. Právě v jeho jedinečném zkušebním centru ve Velimi dostala ČLA unikátní možnost tuto tradiční podzimní akci uskutečnit.

Pod odborným vedením provozního ředitele p. Klofandy proběhla prezentace s prohlídkou zkušebního centra se zázemím a ukázkou hal pro přípravu a provádění stacionárních zkoušek a oživování vozidel a haly s dynamickým zkušebním stavem, kde je možné zkoušky realizovat ve spolupráci s akreditovanou zkušební laboratoří.

VUZ disponuje unikátním zkušebním a technologickým zázemím s moderními zkušebními metodami, ke kterým patří praktické ověřování technických parametrů a jízdních vlastností železničních kolejových vozidel přímo na trati.
VUZ provozuje dva vlastní zkušební železniční okruhy, které patří k významným a uznávaným zkušebním centrům pro železniční techniku a drážní zařízení v Evropě. Svým technickým vybavením vytváří unikátní kompaktní celek pro realizaci celé řady jak jízdních zkoušek kolejových vozidel, drážních zařízení a dopravních prostředků, tak i dalších experimentů a laboratorních zkoušek.
Pro vlastní zaměstnance i externí zájemce vybudoval VUZ rovněž Školicí středisko pro interoperabilitu evropského železničního systému.

Do portfolia VUZ spadá rovněž poskytování speciálních služeb v odvětví železniční techniky, zejména pak v oblastech autorizované a akreditované činnosti a zkušebnictví pro klientelu z celé EU.

Zákazníky jsou zejména výrobci kolejových vozidel a komponentů pro železniční systémy a drážní dopravu, vlastníci železniční infrastruktury, provozovatelé dráhy a drážní dopravy, státní orgány a instituce v tuzemsku i zahraničí.

Kvalitní přípravu i náplň akce ocenili všichni zúčastnění a společně se lze jen těšit na další zajímavou volbu prostředí spojeného s logistikou, při které bude možnost se znovu setkat.

10. Říjen 2018 | Publikováno v: Nezařazené


Incomingová mise českých logistiků do Nizozemska

Zahraniční kancelář agentury CzechTrade v Rotterdamu připravila pro české podnikatelské subjekty, aktivní v oblasti logistiky dopravy osob a věcí – přepravě osob a věcí – vývoj a distribuce příslušenství incomingovou misi do Nizozemska.
Více se dozvíte v přiložené pozvánce.

Nizozemsko_incomingová mise listopad 2018

10. Říjen 2018 | Publikováno v: Nezařazené


Logistický kongres Vysoké školy Škoda Auto

ŠKODA AUTO Vysoká škola, pod patronátem Logistiky značky ŠKODA AUTO, organizuje ve dnech 3. – 5. prosince 2018 v Praze ve wellness hotelu Step již 8. ročník logistické konference CLC 2018.

Posláním konference je prezentace a výměna nejnovějších poznatků a zkušeností z oblasti logistiky, řízení dodavatelského řetězce a budování dlouhodobé a úspěšné spolupráce mezi univerzitami, výzkumnými pracovišti a praxí. Průvodním tématem 8. ročníku je logistika a řízení dodavatelského řetězce v digitální době. K tomuto tématu vystoupí se zvanými přednáškami Dr. Ing. Christian Schwede z Fraunhoferova institutu pro materiálové toky a logistiku (Německo), prof. Jorma Imppola ze Seinajoki univerzity (Finsko) a zástupci Logistiky značky ŠKODA AUTO. V rámci doprovodného programu konference jsou pro její účastníky připraveny exkurze špičkových logistických řešení ve společnosti ŠKODA AUTO.

Registrace je možné provést do 1. listopadu 2018 na adrese:

http://www.logisticon.cz

3. Září 2018 | Publikováno v: Nezařazené