Logo; Česká logistická asociace

Pozvánka na ELA – ECBL certifikaci

Dovolujeme si Vás pozvat na druhé kolo certifikačního řízení!
V letošním roce ECBL certifikace probíhá již dle nových ELA standardů, které byly harmonizovány s evropskými kvalifikačními rámci (EQF) a jsou iniciativou EU pro harmonizaci celoživotního vzdělávání.

Termín poslední certifikace v 2017

28. – 29. listopad

Cílem certifikačního řízení je umožnit zájemcům:

- získat evropský logistický certifikát udělovaný Evropskou certifikační radou pro logistiku (ECBL)
- potvrdit znalost metod řízení logistických procesů, odpovídajících jednotným evropským standardům
- rozvíjet své odborné kompetence
- zvýšit svoji kvalifikaci v rámci EQF a možnosti uplatnění na trhu práce v ČR i zahraničí

Certifikaci lze získat ve dvou kategoriích – po splnění kvalifikačních a odborných požadavků stanovených ECBL:

- EJlog – European Junior Logistician / Supervisory/Operational Management Level
- ESlog – European Senior Logistician / Senior Management Level

Obě kategorie se liší v požadavcích kladených na uchazeče, zejména z hlediska současného funkčního postavení, kvality a délky odborné praxe, úrovně a rozsahu teoretických a praktických znalostí.

Rádi zodpovíme Vaše další dotazy a těšíme se na setkání v září!

Více informací naleznete rovněž v sekci „Certifikace“

Ing. K. Slavík – Národní certifikační rada

31. Červenec 2017 | Publikováno v: Nezařazené


Pozvánka pro členy na exkurzi v TPCA Kolín

Rádi bychom Vás, jako každým rokem, pozvali na společné podzimní setkání u příležitosti exkurze v automobilce TPCA Czech s.r.o. Kolín.

Čeká nás prohlídka výroby vozidel podle vlastního výrobního systému TPS Toyota, včetně souvisejících procesů interní logistiky.

Podrobné informace s přihláškou naleznete v pozvánce na svých e-mailových adresách.

Těšíme se na Vás 6. září 2017.

Tým ČLA

22. Červen 2017 | Publikováno v: Nezařazené


Logistický projekt roku 2017

Česká logistická asociace o.s. (ČLA), člen Evropské logistické asociace, vyhlašuje v souladu s podmínkami tradiční celoevropské soutěže o evropský logistický projekt roku další ročník národního kola této prestižní soutěže pod názvem „Logistický projekt roku 2017″.

Přihlásit je možné projekty, které:
• Jsou v současné době implementovány minimálně z 80%
• Představují inovativní řešení se zřejmými přínosy pro jednu či více zúčastněných stran
• Nabízejí možnost přenosu získaného know-how na další subjekty

Projekty, které se umístí v národní soutěži na prvních třech místech, budou v případě zájmu předkladatelů následně nominovány Českou logistickou asociací do evropského kola European Gold Medal in Logistics and Supply Chain tak, jak je tomu v případě vítěze loňského kola, firmy MD Logistika a.s.

Více informací o podmínkách této soutěže se dočtete v přiložené kompletní zprávě.

Termín pro podání projektů národního kola je stanoven do 30. 09. 2017.

Těšíme se na návrhy Vašich projektů.

Celá zpráva – Logistický projekt roku 2017

Přihláška

22. Červen 2017 | Publikováno v: Nezařazené