VÝHODY ČLENSTVÍ V ASOCIACI

Členství není jen prestižní záležitostí s možností využívat značku asociace ve svých propagačních materiálech, ale nabízí také řadu výhod vyplývajících ze stanov, aktivit asociace i příslušnosti ke skupině renomovaných společností členské základny. K nim patří mj.:
 • Možnost aktivně se podílet na akcích pořádaných asociací, a to formou prezentací na aktuální témata, vkladem propagačních materiálů, stánkem na akcích.
 • Účast v projektech asociace jako je např. „Logistický projekt roku“, certifikace „Evropský logistik“ (ECBL), či Den české logistiky v rámci European Supply Chain Day Evropské logistické asociace.
 • Bezplatná účast na vzdělávacích projektech prostřednictvím fondů EU a následných dotací pro asociace.
 • Získání slev na účastnických poplatcích na konferencích a seminářích pořádaných ve spolupráci s asociací.
 • Bezplatné přístupy na tematicky zaměřené diskuzní kulaté stoly a workshopy.
 • Možnost společné propagace na veletrzích v tuzemsku i v zahraničí.
 • Spolupráce s partnerskými organizacemi asociace v zahraničí.
 • Zprostředkování poradenství u partnerských organizací asociace.
 • Možnost umístění loga na webu asociace.
 • Umístění bannerů na aktuální akce na webu asociace.
 • Po vzájemné dohodě zveřejňování tiskových zpráv, které jsou předmětem aktuálního zájmu a dění v průběhu roku té které společnosti.
 • Informace o členech asociace.